Basenowe pompy ciepła

basenowa pompa ciepła

Funkcje:

 • Całoroczne ogrzewanie wody basenowej powietrzną pompą ciepła
 • Główne źródło ciepła na potrzeby ogrzewania wody w basenach wewnętrznych
 • Ogrzewanie wody w basenach zewnętrznych, ogrodowych, sezonowych
 • Zbiorniki wodne np. zbiorniki hodowlane ryb, oczka wodne
 • Baseny przy saunie (możliwość grzania i chłodzenia wody)

Zalety:

 • Wysoka sprawność energetyczna 15% energii elektrycznej + 85% energii z powietrza
 • Compact – gotowy układ chłodniczy, prosta instalacja, konieczne jedynie przyłącze hydrauliczne
 • Split rozdzielony układ chłodniczy, dowolna lokalizację jednostki zewnętrznej
 • Całkowite zabezpieczenie wymiennika wodnego przed zamarzaniem niezależnie od warunków zewnętrznych w instalacji Split
 • Bezpośredniego ogrzewania wody basenowej bez układu pośredniego
 • Tytanowy spiralny wymiennik ciepła całkowicie odporny na wodę (korozję) basenową
 • Brak silnie uczulającego niklu w instalacji (wymiennik tytanowy)
 • Szybki czas wygrzania wody dzięki specjalnej konstrukcji wymiennika i braku układu pośredniego
 • Niski poziom hałasu jednostki zewnętrznej , możliwość oddalenia jednostki do 30 metrów
 • Compact – wszystko w jednej obudowie, układ chłodniczy + wymiennik freon-woda
 • Brak konieczności budowy kotłowni na potrzeby ogrzewania basenu

BASENOWE POMPY CIEPŁA MICROWELL

Kompaktowe urządzenia do ogrzewania wody basenowej

Wysoko sprawne powietrzne pompy ciepła do ogrzewanie wody basenowej to bardzo ekonomiczne i wydajne rozwiązanie, które może stanowić główne lub jedyne źródło ciepła na potrzeby ogrzewania basenów. Wysoki współczynnik grzewczy COP gwarantuje niski pobór energii elektrycznej .

85% darmowej energii grzewczej!

Najważniejszym parametrem wpływającym na efektywność pomp ciepła jest temperatura górnego źródła ciepła (woda w basenie), która w praktyce nie przekracza + 30oC, co gwarantuje temperaturę skraplania na niskim i optymalnym poziomie. Drugim parametrem wpływającym na efektywność pompy ciepła jest temperatura źródła dolnego, czyli środowiska z którego pobieramy ciepło (powietrze zewnętrzne). Powietrzne pompy ciepła w ofercie Dan-Poltherm pracują efektywnie do temperaturze zewnętrznej na poziomie -15oC, zatem gwarantują efektywne ogrzewanie wody basenowej przez większość część roku.

basenowa pompa ciepła

Ogrzewanie wody basenowej można zrealizować w bardzo ekonomiczny sposób Przykładowa powietrzna pompa ciepła o współczynniku COP = 6,7 , jest w stanie wytworzyć aż 20 kW energii cieplnej zużywając jedynie 3kW energii elektrycznej. Pompa tego typu może stanowić źródło ciepła dla basenów o kubaturze 80 m3 utrzymując  temperaturę wody na poziomie +26/+30oC. Większa pompa, mocy 26kW i poborze mocy poniżej 4kW ogrzeje basen o kubaturze do 120m3

Technologia pomp ciepła znakomicie sprawdza się w surowym klimacie skandynawskim, gdzie wiele osób wykorzystuje to źródło energii odnawialnej. Tymczasem w Polsce panuje przeświadczenie, że nasz klimat nie jest wystarczający, by pompa mogła działać efektywnie. Nic bardziej mylnego. Nawet w naszym klimacie, przy ujemnych temperaturach zewnętrznych, pompa może generować duże zyski. Oczywiście każdego roku zdarzają się dni bardzo zimne, o temperaturach  -15°C lub nawet -20°C. Jednak wieloletnie pomiary wykazują, że średnio w Polsce, jest tylko 12 dni w roku z temperaturą poniżej -10°C . Podczas mroźnych dni pompa ciepła pracuje ze zmniejszoną efektywnością a basen jest z reguły budynkiem dobrze izolowanym i nie ulega szybkiemu wychłodzeniu. Średnioroczny rozkład temperatur powietrza w Polsce obrazuje poniższy wykres, potwierdzający zasadność stosowania pomp ciepła wykorzystujących to medium jako dolne źródło.

POMPY CIEPŁA TYPU COMPACT

Basenowe pompy ciepła do ogrzewania wody typu Compact to gotowe do pracy urządzenia  z zabudowanym układem chłodniczym oraz  tytanowym wymiennikiem ciepła typu freon-woda. Ogrzewanie wody basenowej przy pomocy pompy ciepła compact   Compact  jest niezwykle proste w realizacji bowiem  wymaga jedynie podłączenia zasilania elektrycznego i obiegu hydraulicznego (nie są wymagane prace chłodnicze). Urządzenia pracują efektywnie do temperatury  zewnętrznej -5oC zatem polecane są głównie do ekonomicznego ogrzewania basenów  zewnętrznych, ogrodowych i sezonowych oraz dla basenów wewnętrznych jako główne źródło ciepła w okresie wiosna-jesień i zimą pomocniczo oferując niski koszt uzyskania energii cieplnej w stosunku do konwencjonalnych źródeł energii.

 

Zastosowanie pomp ciepła typu Compact:

 • baseny zewnętrzne , ogrodowe, sezonowe
 • baseny wewnętrzne jako główne źródło ogrzewania (wiosna-jesień) oraz pomocniczo do ogrzewania wody w okresie zimowym (dla temp. zewnętrznych powyżej -5oC).
 • zbiorniki wodne np. zbiorniki hodowlane ryb, oczka wodne
 • baseny przy saunie (możliwość grzania i chłodzenia wody)

 

Zalety pomp  ciepła typu Compact:

 • gotowy układ chłodniczy
 • prosta instalacja, konieczne jedynie przyłącze hydrauliczne
 • kompaktowa konstrukcja – wszystko w jednej obudowie
 • tytanowy wymiennik ciepła całkowicie odporny na wodę basenową
 • brak silnie uczulającego niklu w instalacji wodnej (wymiennik tytanowy)
 • szybki czas wygrzania wody dzięki specjalnej konstrukcji wymiennika
 • niski poziom hałasu jednostki zewnętrznej

POMPY CIEPŁA TYPU SPLIT

Całoroczne ogrzewanie wody w basenach wewnętrznych realizuje się przy pomocy basenowych pompy ciepła typu Split z rozdzielonym układem chłodniczym –  tytanowym wymiennikiem ciepła typu freon-woda. Urządzenia wymagają wykonania instalacji freonowej pomiędzy jednostką zewnętrzną a wymiennikiem zlokalizowanym np. w budynku. Pompy ciepła typu Split dzięki rozdzielonej konstrukcji mają szereg zalet do których należy zaliczyć możliwość pracy przy niskich temperaturach zewnętrznych do -15oC oraz możliwość  lokalizacji jednostki zewnętrznej do 30 metrów  od instalacji wewnętrznej. Jednostkę zewnętrzną można  zainstalować w miejscu niewidocznym lub  oddalić od budynku w celu redukcji emisji hałasu. Połączenie wodnego – tytanowego wymiennika ciepła i jednostki zewnętrznej  realizowane jest linią freonową dzięki czemu urządzenie jest całkowicie zabezpieczone przed  zamarzaniem niezależnie od warunków zewnętrznych.

 

Zastosowanie pomp ciepła typu Split

 • baseny wewnętrzne do pracy całorocznej jako główne i jedyne źródło ogrzewania wody
 • baseny zewnętrzne, ogrodowe, sezonowe
 • zbiorniki wodne np. zbiorniki hodowlane ryb, oczka wodne
 • baseny przy saunie (możliwość grzania i chłodzenia wody)

 

Zalety pomp ciepła typu Split

 • rozdzielony układ chłodniczy umożliwia dowolną lokalizację jednostki zewnętrznej np. w mało widocznym miejscu w ogrodzie do 30 metrów od wymiennika wodnego
 • całkowite zabezpieczenie wymiennika wodnego przed zamarzaniem niezależnie od warunków zewnętrznych
 • możliwość bezpośredniego ogrzewania wody basenowej bez układu pośredniego (woda basenowa bezpośrednio ogrzewana w wymienniku pompy ciepła)
 • tytanowy spiralny wymiennik ciepła całkowicie odporny na wodę basenową
 • brak silnie uczulającego niklu w instalacji wodnej (wymiennik tytanowy)
 • szybki czas wygrzania wody dzięki specjalnej konstrukcji wymiennika
 • niski poziom hałasu jednostki zewnętrznej , możliwość oddalenia jednostki do 30 metrów