Centrale Basenowe - DP Pool

Centrale basenowe Dan-Poltherm DP Pool

Centrale basenowe

Centrale basenowe typu DP Pool są przeznaczone do wentylacji, osuszania i ogrzewania hal krytych pływalni. Niektóre modele central basenowych, które wyposażone są w rewersyjną pompę ciepła, dodatkowo posiadają możliwość chłodzenia latem. Typoszereg central basenowych typu DP Pool składa się z kilkunastu konfiguracji wyposażonych w różne typy odzysku ciepła. Wybrane rozwiązanie central basenowych DP Pool składa się z 9 standardowych wielkości urządzeń o wydajności powietrza od 1 800 do 40 000m3/h ale istnieje możliwość wyprodukowania urządzenia o większym wydatku powietrza.

Nowością w ofercie firmy są centrale basenowe z polipropylenowym wymiennikiem przeciwprądowym.

Wybór systemu – pompa ciepła czy centrala wentylacyjna, zależy od oczekiwanego poziomu osuszania i odzysku ciepła oraz funkcji urządzenia np. chłodzenia w okresie letnim. Basenowe centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne Dan-Poltherm wykonane są w trzech standardach: DP Pool to centrale basenowe z rewersyjną pompą ciepła, DP Pool Short to centrale basenowe współpracujące z jednokierunkowym agregatem pompy ciepła w funkcji grzania i osuszania, natomiast basenowe centrale wentylacyjne bez pompy ciepła to DP Pool Basic. Zależnie od oczekiwanego poziomu odzysku ciepła jednostki mogą są wyposażone w następujące rodzaje wymienników: CF – przeciwprądowy wymiennik ciepła (aluminiowy lub polipropylenowy), X – krzyżowy wymiennik ciepła, 2X – podwójny krzyżowy wymiennik ciepła, AX – asymetryczny płytowy wymiennik ciepła, G – wymiennik glikolowy.

Monoblokowe centrale basenowe Dan-Poltherm DP CF / DP CF HP

Centrala basenowa wentylacyjna

Monoblokowe centrale klimatyzacyjne DP CF oraz DP CF HP z wymiennikiem przeciwprądowym, przeznaczone do klimatyzacji i wentylacji krytych pływalni to wysokosprawne i tanie w eksploatacji urządzenia. Zespół specjalistów Dan-Poltherm w procesie opracowywania nowych urządzeń wykorzystał najnowsze rozwiązania techniczne w dziedzinie wentylacji i klimatyzacji, dzięki czemu udało się stworzyć niezwykle sprawne energetycznie i niezawodne urządzenia gotowe do pracy zaraz  po podłączeniu zasilania (plug & play). Typoszereg składa się z 4 kompaktowych wielkości o wydatku powietrza w zakresie od 700 do 4200 m3/h dla obiektów od 10 do 72 m2 powierzchni lustra wody, dzięki czemu urządzenia mogą znaleźć zastosowanie w małych przydomowych basenach jak również pensjonatach czy hotelach.

Certyfikowane centrale DP CF (TUV Rheinland) wyposażone są w przeciwprądowy wymiennik ciepła z certyfikatem Eurovent o sprawności w zakresie 90-98% zależnie od parametrów pracy. Jednostki DP CF HP dodatkowo wyposażone są w wysokosprawną pompę ciepła, o współczynniku COP zbliżonym do 6 dzięki czemu centrala może realizować proces osuszania niezależnie od warunków zewnętrznych. Urządzenia wyposażone są również w nowy typ obudowy „Thermal Break” o najwyższych parametrach izolacyjnych i mechanicznych na polskim rynku: D1(M)/L1(M)/T1(M)/TB1(M)/F9(M), potwierdzone wynikami badań laboratoryjnych i atestem TUV Rheinland.

Kompaktowe centrale basenowe DP CF oraz DP CF HP z wymiennikiem przeciwprądowym i pompą ciepła występują w wersji prawej lub lewej co obrazuje powyższy rysunek. Centrala basenowa w standardowym wykonaniu posiada 4 kanały powietrza podłączane od góry oraz możliwość (opcja) skierowania kanału wyrzutowego bokiem co umożliwia posadowienie jednostki w rogu pomieszczenia i wyrzut zużytego powietrza bezpośrednio przez wyrzutnię ścienną.

Centrale basenowe DP dostosowują zadany wydatek oraz spręż powietrza dzięki wysokosprawnym płynnie regulowanym wentylatorom typu EC z bezpośrednim napędem. Wyposażone są również w filtry nawiewu i wyciągu z sygnalizacją zabrudzenia. Oferowane centrale basenowe DP posiadają wbudowaną kompletną automatykę, zarządzaną przez swobodnie programowalny sterownik z możliwością współpracy z systemem BMS oraz naszym zdalnym systemem wizualizacji DP ViewNet. Centrale DP w momencie dostarczenia stanowią kompletny, fabrycznie przetestowany, gotowy do całorocznej pracy system klimatyzacyjny.

Centrale basenowe Dan-Poltherm z wymiennikiem krzyżowym DP X Pool / DP X Pool Short / DP X Pool Basic

Dan-Poltherm DP CF PP

Centrale Basenowe DP Pool z krzyżowym wymiennikiem ciepła zintegrowane z pompą ciepła stanowią najczęściej spotykana konfiguracje w urządzeniach do klimatyzacji i wentylacji hal krytych pływalni czy wentylacji basenów hotelowych i prywatnych. DP X Pool to basenowe centrale klimatyzacyjne z rewersyjną pompą ciepła. Urządzenia te są przeznaczone do klimatyzacji, wentylacji, osuszania i ogrzewania hal krytych pływalni, które dodatkowo latem wymagają okresowo chłodzenia w obiektach z dużymi zyskami ciepła, np. od nasłonecznienia. Centrale basenowe z możliwością chłodzenia nadają sie również dla obiektów sportowych, gdzie występuje konieczność nawiewu na trybuny. DP X Pool Short to jednostki do wentylacji, ogrzewania i osuszania basenów z wykorzystaniem krzyżowego wymiennika ciepła oraz układu chłodniczego w funkcji odzysku energii i osuszania powietrza bez funkcji chłodzenia. W celu optymalizacji zużycia energii, z pompą ciepła może być zintegrowany dodatkowy skraplacz chłodzony wodą. Pozwala to na przekazanie nadwyżki ciepła do wody basenowej lub użytkowej. DP X Pool Basic to wysoce odporne na korozję basenową centrale wentylacyjne bez układu chłodniczego. Ekonomiczne i bardzo kompaktowe rozwiązanie służące do wentylacji, osuszania i ogrzewania krytych pływalni.

Centrale basenowe Dan-Poltherm z podwójnym wymiennikiem krzyżowym DP 2X Pool / DP 2X Pool Short / DP 2X Pool Basic

Centrala Basenowa Osuszacz

Centrale DP 2X Pool z podwójnym krzyżowym wymiennikiem ciepła zintegrowane z rewersyjną pompą ciepła przeznaczone są do klimatyzacji, wentylacji, osuszania i ogrzewania hal krytych pływalni, które dodatkowo latem wymagają okresowo chłodzenia w obiektach z dużymi zyskami ciepła, np. od nasłonecznienia. W celu optymalizacji zużycia energii, z pompą ciepła może być zintegrowany dodatkowy skraplacz chłodzony wodą. Pozwala to na przekazanie nadwyżki ciepła do wody basenowej lub użytkowej. DP 2X Pool Short to wentylacyjne centrale basenowe służące do ogrzewania i osuszania basenów z wykorzystaniem podwójnego krzyżowego wymiennika ciepła oraz nierewersyjnej pompy ciepła. DP 2X Pool Basic to wysoce sprawne energetycznie basenowe centrale wentylacyjne bez układu chłodniczego . Ekonomiczne i bardzo kompaktowe rozwiązanie służące do wentylacji, osuszania i ogrzewania krytych pływalni i basenów prywatnych czy hotelowych.

Centrale basenowe Dan-Poltherm z asymetrycznym wymiennikiem płytowym DP AX Pool / DP AX Pool Short / DP AX Pool Basic

Centrale DP AX Pool z asymetrycznym płytowym wymiennikiem ciepła zintegrowane z rewersyjną pompą ciepła przeznaczone są do klimatyzacji, wentylacji, osuszania i ogrzewania hal krytych pływalni, które dodatkowo latem wymagają okresowo chłodzenia w obiektach z dużymi zyskami ciepła, np. od nasłonecznienia. W celu optymalizacji zużycia energii, z pompą ciepła może być zintegrowany dodatkowy skraplacz chłodzony wodą. Pozwala to na przekazanie nadwyżki ciepła do wody basenowej lub użytkowej. DP AX Pool Short to wentylacyjne centrale basenowe z pompą ciepła w układzie nie rewersyjnym. DP AX Pool Basic to wysoce sprawne energetycznie basenowe centrale wentylacyjne bez układu chłodniczego oparte o wymiennik asymetryczny, recyrkulację oraz nagrzewnicę wodną – ekonomiczne i bardzo kompaktowe rozwiązanie służące do wentylacji, osuszania i ogrzewania krytych pływalni i basenów prywatnych czy hotelowych.

Centrale basenowe Dan-Poltherm z wymiennikiem glikolowym DP G Pool / DP G Pool Short / DP G Pool Basic

Dan-Poltherm DP WHP

Centrale wentylacyjne i centrale klimatyzacyjne Dan-Poltherm z glikolowym wymiennikiem ciepła DP G Pool zintegrowane są z rewersyjną pompą ciepła i przeznaczone są do klimatyzacji, wentylacji, osuszania i ogrzewania hal krytych pływalni, które dodatkowo latem wymagają okresowo chłodzenia w obiektach z dużymi zyskami ciepła, np. od nasłonecznienia. DP G Pool Short to wentylacyjne centrale basenowe z pompą ciepła w układzie nie rewersyjnym a układ chłodniczy wspomaga proces wykroplenia wilgoci i osuszenia, ogrzania powietrza które trafia na halę basenową. Centrale wentylacyjne DP G Pool Basic to urządzenia bez układu chłodniczego oparte o wymiennik glikolowy, recyrkulację oraz nagrzewnicę wodną – ekonomiczne i bardzo kompaktowe rozwiązanie służące do wentylacji, osuszania i ogrzewania krytych pływalni i basenów.

Centrale osuszające DP HP Pool z pompą ciepła

osuszanie basenów osuszacz kanałowy

Basenowe centrale osuszające DP HP Pool z pompą ciepła przeznaczone są do wentylacji, osuszania i ogrzewania hal krytych pływalni i basenów prywatnych. System ten jest szczególnie polecany wszędzie tam, gdzie jest ograniczona powierzchnia wentylatorowni lub jest to basen o limitowanym użytkowaniu, jak np. baseny hotelowe oraz w przypadku starych systemów wentylacyjnych, które podlegają wymianie lub renowacji. Opcjonalnie istnieje możliwość instalacji urządzenia jako podwieszonego pod sufitem hali basenowej. Cały typoszereg basenowych osuszaczy DP HP Pool wyposażony jest w pompę ciepła. W celu optymalizacji zużycia energii, z pompą ciepła może być zintegrowany dodatkowy skraplacz chłodzony wodą. Pozwala to na przekazanie nadwyżki ciepła do wody basenowej lub użytkowej. Wentylacyjne centrale basenowe tego typu głównie stosuje się do strefowego osuszania z możliwością dostarczenia świeżego powietrza w limitowanej ilości.

SN – Nawiewne szyny szczelinowe Dan-Poltherm

Osuszacz basenowy instalacja

Najbardziej optymalnym i efektywnym sposobem dystrybucji powietrza w hali basenowej jest użycie nawiewnych szyn szczelinowych typu SN produkcji Dan-Poltherm.

Basenowe nawiewne szyny szczelinowe zapewniają naturalny, konwekcyjny przepływ powietrza wzdłuż chłodnych przegród. Oprócz tego, powietrze wypływające przez nawiewne szyny szczelinowe miesza się z powietrzem wewnętrznym w hali basenowej, przez co wprawia w ruch duże jego masy, przeciwdziałając powstawaniu „martwych stref”. Nawiewne szyny szczelinowe Dan-Poltherm rozmieszcza się przede wszystkim wzdłuż okien i drzwi zewnętrznych oraz ścian szczytowych, przy czym bardzo ważna jest odległość instalacji szyny od przegrody.

Nawiewne szyny szczelinowe Dan-Poltherm wykonane są z materiałów całkowicie odpornych na korozję basenową i są zabezpieczone zgodnie z Qualanod (EN AW 6060 T66).  Zastosowano materiały i powłoki zabezpieczające przed warunkami basenowymi, wpływem agresywnej atmosfery basenu solankowego oraz korozją zgodnie z klasą basenową C4 wg normy PN-EN ISO 12944-2. Sposób wykonania: jedno-, dwu-, trzy-, cztero- lub pięcioszczelinowe. Szerokość szczeliny: 8mm, 10mm, 12mm lub 15mm. Możliwość wyprodukowania dowolnej długości.

Foldery, katalogi