O FIRMIE DAN-POLTHERM

Firma Dan-Poltherm specjalizuje się w systemach klimatyzacji, wentylacji, osuszania, nawilżania i ogrzewania powietrznego. Oferta naszej firmy skierowana jest zarówno do projektantów, wykonawców instalacji wentylacji   i klimatyzacji, inwestorów, jak i odbiorców indywidualnych. Gwarantujemy najwyższą jakość usług oraz oferowanych produktów dzięki profesjonalnej kadrze technicznej.

Wszystkie centrale klimatyzacyjne i wentylacyjne Dan-Poltherm są zgodne z Dyrektywą EKOPROJEKT (EcoDesign),spełniając wymagania Rozporządzenia Komisji UE Nr 1253/2014 i 1254/2014.  

Program doborowy

Program doborowy urządzeń Dan-Poltherm – DP Calc umożliwia dobór central klimatyzacyjnych i wentylacyjnych zgodnie z wytycznymi Ekoprojektu (EcoDesign) obowiązującymi od stycznia 2016 roku, jak również podwyższonymi kryteriami Ekoprojektu od 2018 roku. Energooszczędne centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne typu DP Basic oraz jednostki z pompą ciepła DP to główne produkty w ofercie firmy. Naszym nadrzędnym celem jest to, aby wszystkie produkowane przez nas urządzenia charakteryzowały się najwyższą jakością wykonania i wiarygodnością danych technicznych. Dewizą naszej firmy jest być blisko klienta, od wczesnej fazy doradztwa po okres eksploatacji urządzeń, również i po wygaśnięciu zobowiązań gwarancyjnych. Oprócz własnej działalności produkcyjnej jesteśmy bezpośrednim importerem i wyłącznym dystrybutorem w Polsce urządzeń renomowanych producentów europejskich jak, Vapac, Venco, VentilClima, Grada – dzięki czemu nasza oferta niemal w całym zakresie pokrywa potrzeby wynikające z wentylacji, klimatyzacji, ogrzewania, chłodzenia oraz nawilżania i osuszania powietrza. Mamy nadzieję, że będziecie Państwo współpracować z naszą firmą, a my ze swej strony dołożymy wszelkich starań, żeby nie zawieść Państwa zaufania. Potwierdzeniem powyższego niech będzie fakt w postaci kilku tysięcy realizacji z ostatnich 22 lat działalności.

Zakres działania

 • bezpłatne poradnictwo i dobór urządzeń zgodnych z Dyrektywą Ekoprojekt;
 • opracowanie koncepcji energooszczędnych systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, zgodnych z EcoDesign 2016/2018;
 • montaż i rozruch urządzeń;
 • serwis gwarancyjny i pogwarancyjny;
 • wdrożenie systemów zdalnej kontroli, nadzoru i wizualizacji urządzeń:
 • integracja z systemem BMS;
 • zdalny nadzór nad urządzeniami i archiwizacja danych historycznych.

Nasze cele

 • oferować nowoczesne, energooszczędne i wysokiej jakości urządzenia, zgodne z Dyrektywą Ekoprojekt (EcoDesign);
 • być zawsze blisko klienta w każdym stadium realizacji umowy;
 • nigdy nie zostawiać klienta z nierozwiązanym problemem, niezależnie czy to na etapie projektowania, rozruchu czy eksploatacji;
 • blisko współpracować z producentami oferowanych urządzeń, tak, by twórczo wpływać na ciągłe doskonalenie produktów.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Tytuł projektu:

Wdrożenie innowacyjnych technologii w produkcji central klimatyzacyjnych DP dzięki budowie nowoczesnej hali i zakupowi specjalistycznego wyposażenia linii montażowej.

w ramach:

 • Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego w latach 2007-2013
 • Osi Priorytetowej. Rozwój i innowacje w MŚP
 • Działania 1.2. Rozwiązania innowacyjne w MŚP

Unia Europejska pozytywnie zaopiniowała nasze rozwiązania techniczne w ramach projektu innowacyjności i dofinansowała nasze badania i dalszy rozwój, co zaowocowało opracowaniem urządzeń DP-PRS o bardzo wysokim współczynniku odzysku energii z COP zbliżonym do 6. Dzięki unijnym funduszom w 2010 roku zakończyliśmy budowę kolejnej (drugiej) hali produkcyjnej na potrzeby nowego produktu. Zgodnie z opinią niezależnych instytutów, w tym wykonaną przez Politechnikę Gdańską centrale typu DP-PRS , należą do najbardziej zaawansowanych technicznie rozwiązań na rynku, opartych o wielobiegowe rewersyjne pompy ciepła. Wysoka sprawność energetyczna tego rozwiązania stanowi dla niektórych rodzajów obiektów, takich jak: hale produkcyjne, montażowe i magazynowe, hale sportowe, kina, teatry, centra handlowe czy baseny – kompletny system klimatyzacyjny. Urządzenia te pokrywają w całości zapotrzebowanie na ciepło i na chłód oraz dostarczają wymaganą przepisami ilość świeżego powietrza w każdej strefie klimatycznej, znajdującej się na terenie Europy, bez konieczności korzystania z zewnętrznych źródeł ciepła (np. gaz, węzeł cieplny), ani zewnętrznych źródeł chłodu (np. agregatu wody lodowej, agregatów skraplających).