Parowe nawilżacze powietrza

NAWILŻACZE ELEKTRODOWE

Nawilżacze typu LE i LE_P zostały wyposażone w nowoczesny system sterowania typu VapaNet, zaprojektowany z myślą, aby był jak najbardziej przyjazny dla użytkownika. Vapanet może występować w wersji „Komfort” lub „Precyzja”.

Nawilżacze elektrodowe Vapac typu LE i LP
Nawilżacz elektrodowy Vapac LE i LP

INFORMACJE TECHNICZNE

 • Dostępne w dziewięciu wielkościach dla modelu LE (od 5 kg/h do 110 kg/h wydatku pary) oraz w siedmiu wielkościach dla modelu LE_P (od 5 kg/h do 90 kg/h wydatku pary).
 • System pracy: sterowanie On/Off (w modelu LE), sterowanie proporcjonalne 20-100% (w modelu LE), sterowanie proporcjonalne 8-100% (w modelu LE_P)
 • Opcje zasilania nawilżacza: 200V, 230V, 380V, 415V i 440V
 • Wyświetlacz ciekłokrystaliczny (jako opcja)
 • Możliwość pracy w systemie komunikacji LonWorks
 • Wskaźnik praca/alarm urządzenia
 • Praca w systemie MASTER & SLAVE: VapaNet pozwala na sterowanie do 10 cylindrów w ramach tego systemu, połączonych za pomocą specjalnego dwużyłowego kabla komunikacyjnego
 • Zabezpieczenie przed spienieniem
 • Taca ociekowa ze stali nierdzewnej
 • Pompa spustowa
 • Sygnał sterowniczy – nawilżacz może być sterowany bezpośrednio z kanałowego lub pomieszczeniowego czujnika wilgotności, dostarczonego wraz z urządzeniem przez producenta. Istnieje również możliwość sterowania za pomocą innego czujnika, posiadającego sygnał wyjściowy zgodny z wymogami określonymi przez producenta nawilżacza.

NAWILŻACZE OPOROWE

Nawilżacze typu LE i LE_P zostały wyposażone w nowoczesny system sterowania typu VapaNet, zaprojektowany z myślą, aby był jak najbardziej przyjazny dla użytkownika. Vapanet może występować w wersji „Komfort” lub „Precyzja”.

Nawilżacz oporowy Vapac LE i LP
Nawilżacz oporowy Vapac LE i LP

INFORMACJE TECHNICZNE

 • Dostępne w siedmiu wielkościach: od 5 kg/h do 60 kg/h wydatku pary.
 • Dwa typy sterowania wilgotnością
  Sterowanie Zał./Wył.                         (w modelu LR)
  Sterowanie proporcjonalne 8-100%     (w modelu LR_P)
 • Opcje zasilania nawilżacza:200V, 230V, 380V, 415V i 440V
 • Rodzaje wody dla produkcji pary
  Nawilżacz może pracować na wodzie zdemineralizowanej, zjonizowanej, zmiękczonej i zwykłej wodociągowej (surowej)
 • Komunikacja z nadrzędnym systemem zarządzającym
  VapaNet posiada zdolność do komunikowania się z wszystkimi nadrzędnymi systemami BMS (Building Management Systems) pracującymi na bazie otwartego protokołu LonWorks.
 • Praca w systemie typu MASTER & SLAVE
  VapaNet pozwala na sterowanie do 10 cylindrów w ramach systemu typu MASTER & SLAVE, połączonych za pomocą specjalnego dwużyłowego kabla komunikacyjnego. System taki może osiągać wydajności pary do 300 kg/h. Nawilżacz zarządzający w tym systemie (MASTER) winien być typu LR_P z zakresem pracy 8-100%, a pozostałe urządzenia jemu podległe (SLAVE) mogą być już typu LR.
 • Konstrukcja cylindra
  Cylinder wykonany jest ze stali nierdzewnej i tak skonstruowany, aby był łatwy w obsłudze serwisowej. Przewidziano szybki dostęp do elementów grzewczych wewnątrz cylindra (elektrod), celem czyszczenia. Cylinder posiada wkładkę wykonaną z tworzywa, dzięki której łatwo można usunąć nagromadzony wewnątrz osad.
 • Rodzaje sterowania
  Nawilżacz może być sterowany bezpośrednio z kanałowego lub pomieszczeniowego czujnika wilgotności,  dostarczonego wraz z urządzeniem przez firmę VAPAC. Istnieje również możliwość sterowania za pomocą innego (obcego) czujnika, posiadającego sygnał wyjściowy zgodny z wymogami określonymi przez producenta nawilżacza.

SYSTEM NAWILŻANIA Z SZYBKĄ ABSORPCJĄ PARY – MULTIPIPE

System MultiPipe umożliwia szybką absorpcję wilgoci w procesie nawilżania parowego. Jest idealny w przypadkach, gdy kanały są zbyt krótkie dla tradycyjnych systemów nawilżania parowego jak również w miejscach, gdzie zależy nam na przestrzeni. W prawidłowo zaprojektowanym systemie absorpcja ma miejsce prawie natychmiast, tak więc MultiPipe blisko łuków lub wyposażenia kanałów jak np. wentylatory, bez odkraplaczy.

Systemy MultiPipe pracują wydajnie z dowolnym kotłem parowym do nawilżania firmy VAPAC.

Montaż

Systemy MultiPipe mogą być łatwo zainstalowane w istniejących już instalacjach. Każdy system jest zaprojektowany i zapakowany w formie zestawu do montażu na miejscu przeznaczenia, w wykonaniu standardowym wykorzystuje się tradycyjne „zaciski siodełkowe”, które umożliwiają końcowy montaż i nastawę w miejscu zamontowania. W przypadkach specjalnych systemu MultiPipe mogą być zapakowane jako całkowicie zamontowane w odpowiedniej ramie z blachy ocynkowanej lub nierdzewnej, która jest dostosowana do montażu w kanale.

Absorpcja w systemie MultiPipe.

Porównanie pomiędzy porywaniem (absorbowaniem) pary za pomocą systemu konwencjonalnego a za pomocą systemu MultiPipe wyraźnie wskazuje na korzyści płynące z użycia tego drugiego. Długość odcinka absorpcji pary w systemie MultiPipe jest trzykrotnie krótsza jak w systemie konwencjonalnym.

Budowa

MultiPipe są wykonane z głowicami górnymi i dolnymi z miedzi, z nierdzewnymi rurami rozprowadzającymi (zraszającymi) parę połączonymi razem przy pomocy specjalnych trójników upraszczających konstrukcję i dających pewność, że różne metale rur i głowic nie wchodzą w bezpośredni kontakt. Dysze wykonane są z tworzywa sztucznego.

Konstrukcja dyszy

Unikalna konstrukcja dysz daje nam pewność, że para pobierana jest tylko ze środka rury parowej, dostarczając tym samym najbardziej sucha parę. Wybór systemu nawilżania MultiPipe jest dokonywany poprzez użycie najodpowiedniejszej kombinacji dysz o pojedynczym lub podwójnym wylocie.

Inne informacje

MultiPipe zapewnia szybką absorpcję pary. W systemach typowych wilgotność wewnątrz przewodów instalacji będzie znacznie wyższa niż wilgotność wymagana w miejscu docelowym. Ważne jest, aby upewnić się, że za nawilżaczem nie występują miejsca „zimne”, lub też działające chłodnice, jak również, że przepływ powietrza jest równomierny. W przeciwnym wypadku spowoduje to kondensację.

Dobór MultiPipe

Każda dysza MultiPipe dostarcza średnio 0,5 kg/h pary do instalacji. Dane potrzebne do wyboru odpowiedniego systemu MultiPipe wyszczególniono poniżej:

Wymagane dane dla doboru:

 1. Wydatek/Pobór wilgoci -kg/h
 2. Wymagana wilgotność względna – %
 3. Wydatek powietrza – m3/s
 4. Powietrze nawilżane – °C, %RH
 5. Wymiary kanału: szerokość – mm; długość – mm; głębokość – mm

Kiedy zostanie wybrany system MultiPipe, szczegóły absorpcji mogą zostać skalkulowane. Jeśli wymagany jest również system zasilania, System Nawilżania Parowego Vapac wymaga również wyszczególnienia danych wraz z danymi dla Systemu MultiPipe.

SYSTEM NAWILŻANIA Z SZYBKĄ ABSORPCJĄ PARY – MULTIPIPE
SYSTEM NAWILŻANIA Z SZYBKĄ ABSORPCJĄ PARY – MULTIPIPE

MROZOODPORNA OBUDOWA TYPU PCRCA DLA NAWILŻACZY FIRMY VAPAC®

MROZOODPORNA OBUDOWA TYPU PCRCA DLA NAWILŻACZY FIRMY VAPAC
Mrozoodporna obudowa typu PRCA dla nawilżacza VAPAC

OGRZEWANE I IZOLOWANE OBUDOWY PRZYSTOSOWANE DO MONTAŻU NA ZEWNĄTRZ OBIEKTU

DANE TECHNICZE

Temperaturowy zakres pracy:– 25°C…+40°C
Wilgotnościowy poziom pracy:do 80%RH
Wewnętrzne źródło ciepła:o mocy 400W
Wolna przestrzeń pod obudową:min 50cm

Zasilanie elektryczne dla elementu grzejnego 1x230V, podłączenie przewodów elementów regulacyjnych pracą nawilżacza, przewodów do komunikacji z BMS następuje bezpośrednio do nawilżacza.

STOPIEŃ OCHRONY OBUDOWY IP54

Obudowa typu PCRCA 106

 • Obudowa wykonana jest z profili aluminiowych, połączonych za pomocą narożników z poliamidu modyfikowanego włóknem szklanym.
 • Osłony typu „sandwich” są w pełni izolowane wysokiej gęstości poliuretanem i obustronnie pokryte blachą ocynkowaną na gorąco, a następnie powlekane odpowiednią warstwą poliestrową. Grubość osłony: 40mm.
 • Przednia osłona jest łatwo otwieralna (zdejmowalna), co umożliwia szybki dostęp do urządzenia (nawilżacza) w trakcie konserwacji lub przeglądu.
 • Obudowa jest wyposażona w otwory umożliwiające przełożenie węża parowego łączącego nawilżacz z lancą parową lub systemem VapaSorb MultiPipe zamontowanym w kanale wentylacyjny bądź w sekcji centrali wentylacyjnej. Obudowa posiada również kratki wentylacyjne do przepływu świeżego powietrza.
 • Kolor obudowy: silver metalic (RAL 9006)
Obudowa typu PCRCA 104 (dedykowana nawilżaczom z jednym cylindrem).

Obudowa typu PCRCA 104 (dedykowana nawilżaczom z jednym cylindrem).

Masa obudowy PCRCA 104 75 kg

Obudowa typu PCRCA 106 (dedykowana nawilżaczom z dwoma cylindrami).

Obudowa typu PCRCA 106 (dedykowana nawilżaczom z dwoma cylindrami).

Masa obudowy PCRCA 106 105 kg

Obudowa jest wyposażona w termostat (nastawialny) i elektryczny grzejnik, który w odniesieniu do zewnętrznej temperatury powietrza (zwłaszcza w okresach przejściowych i zimowych) utrzymuje stałą, dodatnią (na poziomie +20°C) temperaturę powietrza wewnątrz kabiny.

STOPIEŃ OCHRONY OBUDOWY IP54