Centrale klimatyzacyjne z pompą ciepła - DP Comfort

Centrale klimatyzacyjne Dan-Poltherm DP posiadają wysoce sprawną pompę ciepła, w której cała moc pobierana przez sprężarki przekazywana jest na ciepło w okresie grzewczym. Współczynnik efektywności energetycznej pompy ciepła (COP) jest zbliżony do 6, tzn. że z 1 kW pobieranej mocy elektrycznej uzyskuje się około 6 kW mocy cieplnej. Dodatkowy wymiennik np. krzyżowy czy obrotowy nie pobiera energii odzyskując od 50% do 75% ciepła (w zależności od Δt). Latem pompa ciepła pracuje w trybie rewersyjnym chłodząc powietrze.

Funkcje i zastosowanie:

 • wentylacja
 • filtracja
 • odzysk ciepła
 • odzysk wilgoci
 • opcja chłodzenia

Zalety:

 • Wysoka efektywność energetyczna urządzenia z odzyskiem ciepła nawet do 98%
 • Wentylacja, ogrzewanie, chłodzenie, odzysk energii – wszystko w jednym kompaktowym zespole,
 • Wysoce zaawansowany system sterowania zabudowany w jednostce,
 • Oszczędność miejsca ze względu na kompaktowe rozwiązanie,
 • Modułowa budowa zapewniająca łatwy i szybki montaż oraz uruchomienie urządzenia,
 • Podzespoły renomowanych światowych producentów,
 • Możliwość współpracy z systemem BMS i zdalnej kontroli poprzez przeglądarkę internetową lub smartfona.

Centrale klimatyzacyjne Dan-Poltherm typu DP w momencie dostarczenia stanowią kompletny, fabrycznie przetestowany, gotowy do całorocznej pracy system klimatyzacyjny, do którego należy jedynie przyłączyć instalację kanałową oraz doprowadzić zasilanie elektryczne (dla powietrznych pomp PRS) oraz przyłącze pierścienia wodnego (dla wodnych pomp WHP). Urządzenia posiadają zabudowaną w urządzeniu automatykę wraz z oprogramowaniem, pozwalającym na optymalne sterownie pracą i zabezpieczenie przed awariami urządzeń. Rysunek z prawej obrazuje kompletną jednostkę z fabryczną automatyką zabudowaną wewnątrz urządzenia.

Centrale te są przewidziane głównie do całorocznej klimatyzacji obiektów handlowych i wystawowych ale również kubaturowych jak lotniska, hale widowiskowo sportowe, banki, po możliwie najniższych kosztach energetycznych, a tym samym eksploatacyjnych.
Typoszereg central klimatyzacyjnych DP Comfort obejmuje kilka podstawowych konfiguracji central z pompą ciepła. Wszystkie centrale z pompą ciepła oprócz jednostek PRS (powietrze-powietrze) mogą współpracować z pierścieniem wodnym poprzez zastosowanie dodatkowego lub osobnego wymiennika typu freon-woda WHP ( Water Heat Pump)

Certyfikaty

DP HP / DP PRS Centrale klimatyzacyjne z powietrzną pompą ciepła

Centrale klimatyzacyjne Dan-Poltherm typu DP HP i DP PRS zapewniają niezawodną i energooszczędną eksploatację obiektów w których występują duże zyski ciepła i dopuszczona jest częściowa recyrkulacja. Pompa ciepła współpracuje z systemem recyrkulacji dzięki czemu w okresie zimowym transferujemy energię z powietrza wyciągowego do nawiewanego. Centrale klimatyzacyjne posiadają wysoce sprawną pompę ciepła, w której cała moc po­bierana przez sprężarki przekazywana jest na ciepło w okresie grzewczym. Współ­czynnik. Latem ten sam układ chłodniczy ochładza temperaturę powietrza nawiewanego, zapewniając komfort temperaturowy w obsługiwanej przestrzeni. Centrala DP PRS standardowo wyposażona jest w trzy sekcje recyrkulacji: zimową i całoroczną, zwane systemem PRS. Przy limitowanej ilości świeżego powietrza do kilkudziesięciu procent , pompa ciepła może pracować efektywnie w zakresie temperatur zewnętrznych od -24°C do +35°C. W centrali DP-PRS zastosowano opracowaną przez Dan-Poltherm koncepcję współpracy pompy ciepła jako integralnej części urządzenia z trzema sekcjami recyrkulacji powietrza, stanowiącymi łącznie jeden spójny system, nazwany przez nas PRS (Polish Recirculation System). Przy większych stratach statycznych klimatyzowanego obiektu (np. duże przeszklenia), lub przy większej ilości świeżego powietrza (nawet do stu procent) centrale DP PRS mogą być dodatkowo wyposażone w nagrzewnicę powietrza (wodna, elektryczna lub gazowa). Centrale klimatyzacyjne typu DP-PRS zapewniają niezawodną i energooszczędną eksploatację.

Centrala klimatyzacyjna DP WHP (Water Heat Pump) przeznaczone do pracy rewersyjnej w układzie pierścienia wodnego

Centrale klimatyzacyjne DP WHP z pompą ciepła typu woda-powietrze przeznaczone do pracy w układzie pierścienia wodnego są urządzeniami w pełni samodzielnymi w zakresie grzania i chłodzenia. Urządzenia te działają w oparciu o układ rewersyjnej pompy ciepła, w skład której wchodzą następujące elementy: płytowy wymiennik ciepła, skraplacz/parownik, sprężarka, wentylatory, zawór czterodrogowy umożliwiający przejście z trybu grzania w tryb chłodzenia. Podstawowy typoszereg central klimatyzacyjnych typu DP WHP składa się z następujących układów odzysku ciepła: R (obrotowy wymiennik ciepła DPR WHP), X (krzyżowy wymiennik ciepła DPX WHP), HP (pompa ciepła DP WHP) wraz z pompą ciepła przeznaczoną do pracy w pętli wodnej i występuje jako jedna (samodzielna) jednostka. W trybie chłodzenia, płytowy wymiennik ciepła działa jako skraplacz a wymiennik jako parownik. System pompy ciepła przeznaczony do pracy pętli wodnej znajduje zastosowanie w budynkach, które charakteryzują się występowaniem zapotrzebowania grzania i chłodzenia w tym samym czasie. W okresie zimowym, gdy strefy wewnętrzne typowego budynku wymagają chłodzenia podczas gdy w tym samym czasie strefy zewnętrze wymagają grzania. W przypadku pracy pompy ciepła, ciepło skraplania układu chłodniczego jest wykorzystywane do ogrzewania stref wymagających ogrzania. W przypadku występowania szczytowego zapotrzebowania na ciepło, do podgrzewu wody w pętli wodnej wykorzystywany jest kocioł. System wykorzystuje także wieże chłodnicze oraz agregaty chłodnicze , aby usunąć nadmiar ciepła skraplania w pętli wodnej podczas okresów, w których dominuje wymóg chłodzenia.

By-pass wymienników pompy ciepła w centralach klimatyzacyjnych DP Comfort

Wszystkie modele central klimatyzacyjnych Dan-Poltherm, wyposażone w pompę ciepła, występują w opcji z by-passem wymienników pompy ciepła. Centrala jest szersza od standardowej wersji i wyposaża się ją w dodatkowe przepustnice obejściowe przy wymiennikach ciepła. Centrale DP by-pass dodatkowo dzięki zwiększonej szerokości zyskują większą kulturę pracy, co skutkuje zmniejszeniem prędkości przepływu, oporów wewnętrznych oraz zmniejsza poziom hałasu nawet przy zamkniętych by-passach. Zawsze, gdy sprężarki przestają pracować otwierają się przepustnice a spręż wewnętrzny centrali maleje, redukując konsumpcję energii elektrycznej zużywanej przez wentylatory przynajmniej o 20%. Stan taki występuje w 60-70% pracy całorocznej np. wiosną, jesienią oraz latem w okresach nocnych a nawet zimą, gdy pomieszczenia wymagają chłodzenia (kina, teatry, sale widowiskowo sportowe). Wentylatory po otwarciu przepustnic płynnie dostosowują wydatek dzięki pełnej kontroli przepływu przez automatykę urządzenia.