DP ViewNet

Zdalna wizualizacja, sterowanie i monitoring urządzeń

System DP ViewNet to w pełni funkcjonalny system BMS z możliwością rozbudowy o sterowanie dowolnymi urządzeniami obiektowymi:

 • Systemy HVAC
 • Liczniki
 • Systemy przeciwpożarowe
 • Oświetlenie
 • UPS oraz CCTV
 • wiele innych urządzeń obiektowych

Analiza danych historycznych

System umożliwia nieograniczoną rejestrację parametrów pracy urządzenia. Zebrane dane można przeglądać w formie wykresów lub wyeksportować do pliku CSV, PDF, TXT lub HTML.

Dan-Poltherm dzięki zastosowaniu DP ViewNet monitoruje i obsługuje kilkaset central klimatyzacyjnych na terenie kraju dzięki czemu kontroluje i optymalizuje zdalnie ich pracę a użytkownicy mają łatwość sterowania i podglądu pracy urządzeń. Dostęp służb serwisowych Dan-Poltherm poprzez DP ViewNet znacznie skraca czas naprawy w przypadku wystąpienia awarii a często pozwala na zdalne usunięcie usterki centrali klimatyzacyjnej bez konieczności przyjazdu ekipy serwisowej na obiekt. Firma Dan-Poltherm oferuje gotowe systemy wizualizacyjne do wszystkich produkowanych urządzeń oraz specjalne integracje obiektowe z urządzeniami innych producentów. Przykładowa grafika centrali klimatyzacyjnej Dan-Poltherm z pompą ciepła znajduje się na poniższym rysunku a panel taki dostępny jest na ekranie tabletu, komputera czy smartfona w wersji pełnej i uproszczonej. Nigdy jeszcze obsługa urządzeń klimatyzacyjnych nie była tak prosta!

System DP ViewNet ma nieograniczone możliwości integracji dzięki współpracy ze wszystkimi otwartymi protokołami sieciowymi używanymi w automatyce budynkowej a do najbardziej popularnych można zaliczyć BACnet, Modbus, LonWorks, M-Bus, SNMP, KNX, Zwave oraz wiele innych. System opracowany przez Dan-Poltherm to w pełni funkcjonalny BMS z możliwością rozbudowy o sterownie dowolnymi urządzeniami obiektowymi nie tylko związanymi z wentylacją jak liczniki, oświetlenie, systemy przeciwpożarowe , UPS czy CCTV a także urządzenia klimatyzacyjne w tym centrale innych producentów.

Platforma DP ViewNet umożliwia zapis wszystkich parametrów pracy urządzeń oraz późniejszą analizę danych historycznych np. w celu optymalizacji pracy central klimatyzacyjnych Dan-Poltherm z pompą ciepła lub kontroli poprawności ich pracy w badanym okresie. Dzięki zgromadzonym danym można optymalizować program urządzeń oraz zdalnie wgrywać do central klimatyzacyjnych najnowsze aktualizacje oprogramowania bez konieczności wizyty techników na obiekcie. Sterowanie centralą klimatyzacyjną DP poprzez przeglądarkę internetową za pomocą komputera czy smartfona jest intuicyjne a interface przyjazny użytkownikowi i nie wymaga praktycznie szkolenia.

Dan-Poltherm realizuje wiele projektów wizualizacyjnych dla klientów sieciowych w tym operatorów kinowych jak Helios, Multikino czy Cinema 3D, których celem jest zdalne zarządzanie centralami klimatyzacyjnymi z pompami ciepła Dan-Poltehrm z jednego miejsca bez konieczności obecności wyspecjalizowanej obsługi na miejscu instalacji urządzeń. Dan-Poltherm przeprowadza pełną integrację systemu DP ViewNet z systemami obiektowymi wraz z systemem kasowym dzięki czemu można osiągnąć znaczne oszczędności eksploatacyjne, co ma znaczący wymiar ekonomiczny przy kilkuset zainstalowanych centralach klimatyzacyjnych. System DP ViewNet doceniła sieć handlowa H&M która wprowadza z początkiem 2015 roku pierwsze wdrożenia na swoje obiekty dzięki czemu w przyszłości zyskają możliwość centralnego zarządzania obiektami na szerokim obszarze kraju.

Przykładowa aplikacja DP ViewNet do zarządzania siecią lub grupą obiektów

Logowanie do systemu odbywa się przy użyciu przeglądarki internetowej bez konieczności budowy stanowiska roboczego (wirtualny serwer) a ilość użytkowników zdalnych nie jest limitowana i zależy jedynie od administratora.

Ekran startowy widoczny po zalogowaniu w przeglądarce internetowej

Ekran startowy może zawierać mapę Polski, województwa czy regionu lub plan obiektu, zależnie od zasięgu nadzorowanej sieci urządzeń klimatyzacyjnych Dan-Poltherm np. central wentylacyjnych DP Basic lub central klimatyzacyjnych z pompą ciepła DP Comfort. Zależnie od posiadanego stopnia uprawnień użytkownik będzie widział tylko te obiekty do których został mu przydzielony dostęp przez administratora

Ekran główny wybranego obiektu

Klikając na mapie lub z rozwijalnej listy ekranu startowego we wybrany obiekt, przechodzimy do ekranu głównego obiektu z listą urządzeń. Ekran pozwala szybko zorientować się w sytuacji całego kompleksu oraz stanie pracy poszczególnych urządzeń w tym poprawności ich pracy czy ewentualnych alarmów.

Ekran główny obiektu może przybrać inną postać pozwalającą łatwiej zorientować się w topografii obiektu (jak niżej) lub z większą ilością danych zależnie od potrzeb obsługi technicznej.

Wizualizacja centrali klimatyzacyjnej lub centrali wentylacyjnej Dan-Poltherm

Wybieramy interesujące nas urządzenie lub obsługiwaną przestrzeń dla której wyświetli się panel sterowniczo – wizualizacyjny urządzenia. Dan-Poltherm bezpłatnie dostarcza wizualizację dla wszystkich typów produkowanych urządzeń. Zależnie od posiadanego poziomu uprawnień wyświetlane będą tylko te informacje do których administrator udzielił operatorowi zgody. Podobnie dzieje się z możliwymi do sterowania i zmiany parametrami. Użytkownicy posiadający tylko jedno urządzenie klimatyzacyjne Dan-Poltherm na obiekcie będą po zalogowaniu widzieć od razu jego wizualizację z pominięciem powyższych kroków

Nastawy parametrów, czasu pracy i kontrola pracy central klimatyzacyjnych

Sterownie i kontrola każdego z parametrów centrali klimatyzacyjnej Dan-Poltherm oraz wgląd w dane historyczne np. zużycia energii czy czasu pracy sprężarek, wentylatorów są dostępne wraz z eksportem do pliku np. Excel celem dalszej analizy.

Pełen zestaw harmonogramów czasowych pracy
Obsługa imprez poza harmonogramem stałym

Pełen wgląd do alarmów zarówno w wybranej grupie obiektów jak i na jednym obiekcie czy wybranym urządzeniu. Lista pozwala w szybki sposób wyłapać usterki np. w sieci kilkudziesięciu czy nawet kilkuset central

DP ViewNet – wdrożenia systemu zdalnej kontroli i wizualizacji

 • Kino Cinema 3D w Świnoujściu
 • Multikino w Poznaniu
 • Multikino w Zgorzelcu
 • Multikino w Czechowicach-Dziedzicach
 • Multikino w Lublinie
 • Multikino w Katowicach
 • Multikino w Olsztynie
 • Multikino w Rumi
 • Multikino w Rzeszowie
 • Multikino w Kielcach
 • Multikino w Tychach
 • Multikino w Słupsku
 • Kino Helios w Starachowicach
 • Kino Helios w Siedlcach
 • Kino Helios w Gdyni
 • Kino Helios w Jeleniej Górze
 • Kino Cinema 3D w Białej Podlaskiej
 • Sklep sieci H&M w CH Manhattan w Gdańsku
 • Sklep sieci H&M w CH Ogrody w Elblągu
 • Basen przy hotelu Grand Lubicz w Ustce
 • Basen Kapry w Pruszkowie
 • Basen Politechniki w Opolu
 • Biurowiec firmy Meron

Do końca 2015 roku zostaną objęte monitoringiem DP ViewNet pozostałe kina sieci Multikino w Polsce.

W trakcie realizacji znajdują się obiekty:

 • Sklep sieci H&M w Galerii Turzyn w Szczecinie
flaga_cent-kolor_81Pomorskie_w_Unii_kolor_81Logotyp_RPO_WP_81

Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Więcej informacji znajdziesz tutaj.