Obiekty służby zdrowia

Na początku 2008 roku Dan-Poltherm wprowadził do swojej oferty typoszereg central sekcyjnych  DP. Centrale wyposażone w pompy ciepła należą do grupy „DP Comfort” natomiast  DP Basic to proste centrale klimatyzacyjne i wentylacyjne z odzyskiem ciepła  bazujące na zewnętrznych źródłach ciepła i chłodu. Obie grupy mogą być wykonane w podwyższonym standardzie higienicznym DPH zgodnie z wytycznymi VDI 6022 definiującym standard, zasadę działania czy obsługę i  serwis.

Seria urządzeń DPH z atestem Cleanroom znajduje zastosowanie nie tylko w sektorach związanych ze służbą zdrowia ale również w laboratoriach w przemysłu farmaceutycznego lub elektronicznego, oraz w obiektach produkcyjnych branży spożywczej. Seria DPH – Cleanroom powstała w oparciu o normy DIN1946-4 oraz wytyczne VDI6022-1.

Połączenie wiedzy i naszego dwudziestoletniego doświadczenia pozwoliło na opracowanie produktu o najwyższych parametrach technicznych przy jednoczesnym zastosowaniu najbardziej energooszczędnych rozwiązań. Centrale klimatyzacyjne i wentylacyjne  DPH charakteryzują się wysoką jakością wykonania co jest niezmiernie istotne przy realizacji systemu klimatyzacji obiektów służby zdrowia. Typoszereg central DPH  obejmuje wielkości w zakresie ilości przepływu powietrza od 500  do 120 000 m3/h. Centrale sekcyjne Dan-Poltherm  charakteryzują się różnorodnością doboru poszczególnych sekcji funkcyjnych i elementów wyposażenia. zależnie od wybranego sposobu odzysku ciepła i komponentów  realizujących procesy fizyczne  i termodynamiczne. Dobór urządzenia należy wykonać w programie DP Calc , który umożliwia  pełną gamę konfiguracji w tym jednostki z pompą ciepła.

Dan-Poltherm w ostatnich latach zrealizował szereg inwestycji w oparciu o urządzenia DPH dla obiektów z wysokimi wymogami odnośnie czystości i stabilności parametrów powietrza.

Centrale DPH na potrzeby Cleanroom mogą być wyposażone w szereg odzysków ciepła w tym również wysoce sprawne powietrzne pompy ciepła. Większość jednostek dostarczonych do nowego wydziału Nanotechnologii politechniki Gdańskiej wykorzystuje odzysk glikolowy oraz pompy ciepła stanowiące podstawowe źródło ciepła i chłodu dla obsługiwanych przestrzeni.

Jednostki DPH charakteryzują się następującymi cechami:

Materiały

 • Odporność wszystkich materiałów konstrukcyjnych centrali na intensywne działanie środków dezynfekcyjnych i czyszczących. Wszystkie materiały użyte w konstrukcji central specjalnie testowane na korozję chemiczną
 • Materiały użyte do budowy central zapobiegające rozwojowi mikrobiologicznemu oraz odporne na środki chemiczne i fizyczną dezynfekcję.
 • Wykonanie ścian wewnętrznych centrali ze stali nierdzewnej lub tworzywa sztucznego – materiału o porównywalnych właściwościach (odporność chemiczna i mechaniczna na zarysowanie podczas czyszczenia). Opcjonalnie powierzchnie wewnętrzne mogą być malowane proszkowo
 • Panele obudowy typu „sandwich” wypełnione poliuretanem o podwyższonej gęstości
 • Wysoka odporność korozyjna wszystkich elementów centrali
 • Tace ociekowe ze stali nierdzewnej
 • Materiały uszczelniające odporne na działanie substancji chemicznych i porastanie mikroorganizmami, nieporowate, nieabsorbujące wilgoci, bezzapachowe oraz niestanowiące odżywczego środowiska dla mikroorganizmów

 Konstrukcja

 • Możliwość łatwego dostępu do wszystkich elementów centrali w celu ich utrzymania i wyczyszczenia
 • Oświetlenie wewnątrz centrali oraz okna inspekcyjne umożliwiające kontrolę czystości podczas pracy urządzenia
 • Gładka obudowa centrali od strony wewnętrznej, powierzchnie wewnętrzne bez ostrych narożników i krawędzi ułatwiające czyszczenie i zapobiegające gromadzeniu się mikroorganizmów w trudnodostępnych miejscach
 • Zaokrąglenia miejsc styku ścian prostopadłych obudowy centrali, krawędzie i narożniki łatwe w czyszczeniu
 • Pełna szczelność obudowy centrali oraz szczelne drzwi
 • Tace ociekowe eliminujące i króćce do odwodnienia centrali po myciu i dezynfekcji
 • System odwodnienia centrali pozwalający na sprawne odprowadzenie wody po intensywnym myciu i zabezpieczający urządzenie przed wtórnym zanieczyszczeniem
 • Konstrukcja paneli obudowy typu „sandwich” o podwyższonej gęstości, dzięki czemu własności izolacyjne są równoważne z 70 milimetrowym panelem z wełny mineralnej.
 • Niskie ryzyko kondensacji poprzez eliminację mostków ciepła, brak ryzyka kondensacji (klasa T3/TB3 lub T2/TB2 zależnie od wymagań)
 • Brak korozyjnych ocynkowanych powierzchni paneli z niezabezpieczonymi ostrymi krawędziami
 • • Transport oraz miejsce składowania tymczasowego spełniające wymogi higieniczne
 • Lampy UV jako dodatkowy stopień sterylizacji powietrza

 Wentylatory

 • Zapobieganie zanieczyszczeń od zużycia paska przekładni pasowej poprzez: zastosowanie wentylatorów z bezpośrednim napędem typu EC lub Plug
 • Sekcja wentylatora dostępna do czyszczenia, z oknem inspekcyjnym, opcjonalnie z tacą ociekową
 • Wentylatory malowane proszkowo z IP umożliwiającym swobodne mycie strugą wody z detergentami  wraz z jednostką napędową

Centrale DPH mogą być wyposażone w wysokosprawne wentylatory Plug z falownikami lub wentylatory z napędem EC. Oba rozwiązania zapewniają dokładne dopasowanie wydatku i sprężu powietrza do aktualnych potrzeb, zapewniając spełnienie wszystkich wymaganych prawem regulacji, np. współczynnika SFP. Program doboru central DP Calc pozwala na wybór rozwiązania zależnie od wymagań projektowych.

Kontrola wydatku powietrza i prędkości obrotowej wentylatora EC odbywa się dzięki zintegrowanej w urządzeniu elektronice. Zastosowanie wentylatorów z tym rodzajem napędu eliminuje konieczność stosowania przetwornic częstotliwości (falowników), a  do sterowania należy użyć jedynie sygnału pochodzącego ze sterownika centrali klimatyzacyjnej / wentylacyjnej DPH. Wentylatory EC zapewniają dokładne dopasowanie wydatku powietrza zależne od aktualnych potrzeb, oszczędzając energię potrzebną do ich napędu. Stosowane również w centralach DPH wentylatory typu Plug z bezpośrednim napędem oferują bardzo ekonomiczną pracę a kontrola wydatku powietrza oraz spadku ciśnienia odbywa się dzięki zewnętrznym przetwornicom częstotliwości, które w połączeniu z wysokosprawnymi silnikami gwarantują wysoką sprawność całego zespołu.

Filtry

 • Wykorzystanie wysokiej jakości filtrów z materiału trwałego pod względem mechanicznym nawet w wilgotnym środowisku
 • Materiały tkaniny filtracyjnej  mikrobiologicznie obojętny posiadających odpowiednie świadectwa w tym atest higieniczny producenta
 • Wykorzystywanie uszczelnienia w sekcji filtrów wyłącznie  typu nieporowatego
 • Stała elektroniczna kontrola różnicy ciśnień na wszystkich filtrach w standardzie wraz z kompensacją wydatku i  sprężu wentylatorów zależnie od stanu zabrudzenia (płynne dostosowanie sprężu wentylatorów dla osiągnięcia stałego niezmiennego strumienia powietrza)
 • Prosta i łatwa wymiana filtrów przy użyciu urządzenia zatrzaskowego
 • Sekcja filtrów przystosowana do łatwego czyszczenia, z oknem inspekcyjnym, opcjonalnie z tacą ociekową
 • Zastosowanie filtrów klasy F7 dla jednostopniowej filtracji a dla dwustopniowej filtracji zastosowanie przynajmniej filtrów klasy F5 + F7
 • Obsługa strony brudnej filtrów z komorą serwisową lub mechanizmem szybko uwalniającym filtry
 • sekcja filtrów z oknem inspekcyjnym (możliwość zaciemnienia okna) i tacą ociekową (opcja), opis filtrów umieszczony na zewnątrz sekcji

 Wymienniki Ciepła

 • Przystosowanie wymienników do łatwego i dokładnego czyszczenia poprzez dostęp z obu stron oraz możliwość łatwego wysunięcia całego wkładu wymiennika
 • Wszystkie elementy montażowe w tym ramy chłodnic specjalnie zabezpieczone przed korozją
 • Lamele wykonane z aluminium – opcjonalnie epoksydowane i/lub malowane proszkowo wraz z ramą
 • Odkraplacz chłodnicy, wymiennika krzyżowego lub glikolowego zamontowany w prowadnicach, co umożliwia jego łatwe wysunięcie z centrali
 • Odstęp między lamelami wężownicy wymienników większy niż 2,4 mm, co umożliwia ich dokładne czyszczenie
 • Taca ociekowa pod chłodnicą, wymiennikiem krzyżowym lub glikolowym, wykonana ze stali nierdzewnej gwarantująca stały, łatwy  i całkowity odpływ skroplin
 • Zaizolowanie króćców podłączeniowych chłodnicy na całej długości, co eliminuje ryzyko kondensacji opcjonalnie z tacą ociekową

 Tłumiki 

 • Kulisy tłumików przeznaczone do czyszczenia na mokro z możliwością łatwego demontażu w celu wymiany i serwisu przez drzwiczki inspekcyjne
 • Elementy metalowe kulis wykonane z blachy malowanej proszkowo lub nierdzewnej (opcja)
 • Materiał tłumiący kulis czyli wełna mineralna posiada powierzchnię zewnętrzną wykonaną z włókniny syntetycznej odpornej na porywanie włókien przez przepływające powietrze
 • Zastosowanie materiałów bezpiecznych dla zdrowia
 • Powierzchnie wewnątrz sekcji tłumików jak i samych kulis łatwe w czyszczeniu

Centrale DPH mogą współpracować z nawilżaczami parowymi jako umiejscowionymi wewnątrz jednostek jako sekcja składowa urządzenia lub z zewnętrznym systemem nawilżania parowego.

Dan-Poltherm oferuje całą gamę nawilżaczy elektrodowych oraz opornościowych które znajdują zastosowanie w obiektach służby zdrowia. Nasza lista referencyjna systemów nawilżania powietrza obejmuje ponad sto szpitali i obiektów służby zdrowia na terenie całego kraju oraz niemal tysiąc dużych instalacji w innych aplikacjach np. biurowych, edukacyjnych czy w przemyśle.

Brytyjska firma VAPAC specjalizuje się w produkcji nawilżaczy parowych. Posiada znaczący udział w rynku na całym świecie. W Europie od lat należy do wiodących producentów, a w Polsce dzięki współpracy z firmą Dan-Poltherm jest od połowy lat 90-tych. Oferujemy następujące produkty firmy VAPAC:

Nawilżacze elektrodowe

Typoszereg nawilżaczy elektrodowych LE i LE_P obejmuje 8 modeli o wydajności pary od 5 do 110 kg/h z jednego urządzenia. W układzie „Master & Slave” może pracować kilka jednostek o łącznej wydajności pary do 530 kg/h. Nawilżacze LE i LE_P to nowoczesne urządzenia, sterowane mikroprocesorem, mogące pracować w systemie otwartego protokołu komunikacji LONWORKS.

Nawilżacze opornościowe (rezystancyjne)

Typoszereg nawilżaczy opornościowych LR i LR_P obejmuje 7 modeli o wydajności pary od 5 do 60 kg/h z jednego urządzenia. W układzie „Master & Slave” może pracować kilka jednostek, o łącznej wydajności pary do 300 kg/h. Nawilżacze LR i LR_P to również nowoczesne urządzenia, sterowane mikroprocesorem, mogące pracować w systemie otwartego protokołu LONWORKS. Para może być dystrybuowana do kanału wentylacyjnego lub sekcji w centrali wentylacyjnej za pomocą lanc parowych, a w razie braku miejsca, za pomocą systemu VapaSorb Multipipe do dystrybucji pary na krótkim odcinku. Istnieje także możliwość dystrybucji pary bezpośrednio do pomieszczenia za pomocą głowic wentylatorowych RDU.

 

flaga_cent-kolor_81Pomorskie_w_Unii_kolor_81Logotyp_RPO_WP_81

Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Więcej informacji znajdziesz tutaj.