Obiekty służby zdrowia

Filtry

 • Wykorzystanie wysokiej jakości filtrów z materiału trwałego pod względem mechanicznym nawet w wilgotnym środowisku
 • Materiały tkaniny filtracyjnej  mikrobiologicznie obojętny posiadających odpowiednie świadectwa w tym atest higieniczny producenta
 • Wykorzystywanie uszczelnienia w sekcji filtrów wyłącznie  typu nieporowatego
 • Stała elektroniczna kontrola różnicy ciśnień na wszystkich filtrach w standardzie wraz z kompensacją wydatku i  sprężu wentylatorów zależnie od stanu zabrudzenia (płynne dostosowanie sprężu wentylatorów dla osiągnięcia stałego niezmiennego strumienia powietrza)
 • Prosta i łatwa wymiana filtrów przy użyciu urządzenia zatrzaskowego
 • Sekcja filtrów przystosowana do łatwego czyszczenia, z oknem inspekcyjnym, opcjonalnie z tacą ociekową
 • Zastosowanie filtrów klasy F7 dla jednostopniowej filtracji a dla dwustopniowej filtracji zastosowanie przynajmniej filtrów klasy F5 + F7
 • Obsługa strony brudnej filtrów z komorą serwisową lub mechanizmem szybko uwalniającym filtry
 • sekcja filtrów z oknem inspekcyjnym (możliwość zaciemnienia okna) i tacą ociekową (opcja), opis filtrów umieszczony na zewnątrz sekcji

 Wymienniki Ciepła

 • Przystosowanie wymienników do łatwego i dokładnego czyszczenia poprzez dostęp z obu stron oraz możliwość łatwego wysunięcia całego wkładu wymiennika
 • Wszystkie elementy montażowe w tym ramy chłodnic specjalnie zabezpieczone przed korozją
 • Lamele wykonane z aluminium – opcjonalnie epoksydowane i/lub malowane proszkowo wraz z ramą
 • Odkraplacz chłodnicy, wymiennika krzyżowego lub glikolowego zamontowany w prowadnicach, co umożliwia jego łatwe wysunięcie z centrali
 • Odstęp między lamelami wężownicy wymienników większy niż 2,4 mm, co umożliwia ich dokładne czyszczenie
 • Taca ociekowa pod chłodnicą, wymiennikiem krzyżowym lub glikolowym, wykonana ze stali nierdzewnej gwarantująca stały, łatwy  i całkowity odpływ skroplin
 • Zaizolowanie króćców podłączeniowych chłodnicy na całej długości, co eliminuje ryzyko kondensacji opcjonalnie z tacą ociekową

 Tłumiki 

 • Kulisy tłumików przeznaczone do czyszczenia na mokro z możliwością łatwego demontażu w celu wymiany i serwisu przez drzwiczki inspekcyjne
 • Elementy metalowe kulis wykonane z blachy malowanej proszkowo lub nierdzewnej (opcja)
 • Materiał tłumiący kulis czyli wełna mineralna posiada powierzchnię zewnętrzną wykonaną z włókniny syntetycznej odpornej na porywanie włókien przez przepływające powietrze
 • Zastosowanie materiałów bezpiecznych dla zdrowia
 • Powierzchnie wewnątrz sekcji tłumików jak i samych kulis łatwe w czyszczeniu

Centrale DPH mogą współpracować z nawilżaczami parowymi jako umiejscowionymi wewnątrz jednostek jako sekcja składowa urządzenia lub z zewnętrznym systemem nawilżania parowego.

Dan-Poltherm oferuje całą gamę nawilżaczy elektrodowych oraz opornościowych które znajdują zastosowanie w obiektach służby zdrowia. Nasza lista referencyjna systemów nawilżania powietrza obejmuje ponad sto szpitali i obiektów służby zdrowia na terenie całego kraju oraz niemal tysiąc dużych instalacji w innych aplikacjach np. biurowych, edukacyjnych czy w przemyśle.

Brytyjska firma VAPAC specjalizuje się w produkcji nawilżaczy parowych. Posiada znaczący udział w rynku na całym świecie. W Europie od lat należy do wiodących producentów, a w Polsce dzięki współpracy z firmą Dan-Poltherm jest od połowy lat 90-tych. Oferujemy następujące produkty firmy VAPAC:

Nawilżacze elektrodowe

Typoszereg nawilżaczy elektrodowych LE i LE_P obejmuje 8 modeli o wydajności pary od 5 do 110 kg/h z jednego urządzenia. W układzie „Master & Slave” może pracować kilka jednostek o łącznej wydajności pary do 530 kg/h. Nawilżacze LE i LE_P to nowoczesne urządzenia, sterowane mikroprocesorem, mogące pracować w systemie otwartego protokołu komunikacji LONWORKS.

Nawilżacze opornościowe (rezystancyjne)

Typoszereg nawilżaczy opornościowych LR i LR_P obejmuje 7 modeli o wydajności pary od 5 do 60 kg/h z jednego urządzenia. W układzie „Master & Slave” może pracować kilka jednostek, o łącznej wydajności pary do 300 kg/h. Nawilżacze LR i LR_P to również nowoczesne urządzenia, sterowane mikroprocesorem, mogące pracować w systemie otwartego protokołu LONWORKS. Para może być dystrybuowana do kanału wentylacyjnego lub sekcji w centrali wentylacyjnej za pomocą lanc parowych, a w razie braku miejsca, za pomocą systemu VapaSorb Multipipe do dystrybucji pary na krótkim odcinku. Istnieje także możliwość dystrybucji pary bezpośrednio do pomieszczenia za pomocą głowic wentylatorowych RDU.

 

Na początku 2008 roku Dan-Poltherm wprowadził do swojej oferty typoszereg central sekcyjnych  DP. Centrale wyposażone w pompy ciepła należą do grupy „DP Comfort” natomiast  DP Basic to proste centrale klimatyzacyjne i wentylacyjne z odzyskiem ciepła  bazujące na zewnętrznych źródłach ciepła i chłodu. Obie grupy mogą być wykonane w podwyższonym standardzie higienicznym DPH zgodnie z wytycznymi VDI 6022 definiującym standard, zasadę działania czy obsługę i  serwis.

Seria urządzeń DPH z atestem Cleanroom znajduje zastosowanie nie tylko w sektorach związanych ze służbą zdrowia ale również w laboratoriach w przemysłu farmaceutycznego lub elektronicznego, oraz w obiektach produkcyjnych branży spożywczej. Seria DPH – Cleanroom powstała w oparciu o normy DIN1946-4 oraz wytyczne VDI6022-1.

Połączenie wiedzy i naszego dwudziestoletniego doświadczenia pozwoliło na opracowanie produktu o najwyższych parametrach technicznych przy jednoczesnym zastosowaniu najbardziej energooszczędnych rozwiązań. Centrale klimatyzacyjne i wentylacyjne  DPH charakteryzują się wysoką jakością wykonania co jest niezmiernie istotne przy realizacji systemu klimatyzacji obiektów służby zdrowia. Typoszereg central DPH  obejmuje wielkości w zakresie ilości przepływu powietrza od 500  do 120 000 m3/h. Centrale sekcyjne Dan-Poltherm  charakteryzują się różnorodnością doboru poszczególnych sekcji funkcyjnych i elementów wyposażenia. zależnie od wybranego sposobu odzysku ciepła i komponentów  realizujących procesy fizyczne  i termodynamiczne. Dobór urządzenia należy wykonać w programie DP Calc , który umożliwia  pełną gamę konfiguracji w tym jednostki z pompą ciepła.

Dan-Poltherm w ostatnich latach zrealizował szereg inwestycji w oparciu o urządzenia DPH dla obiektów z wysokimi wymogami odnośnie czystości i stabilności parametrów powietrza.

Centrale DPH na potrzeby Cleanroom mogą być wyposażone w szereg odzysków ciepła w tym również wysoce sprawne powietrzne pompy ciepła. Większość jednostek dostarczonych do nowego wydziału Nanotechnologii politechniki Gdańskiej wykorzystuje odzysk glikolowy oraz pompy ciepła stanowiące podstawowe źródło ciepła i chłodu dla obsługiwanych przestrzeni.

Jednostki DPH charakteryzują się następującymi cechami:

Materiały

 • Odporność wszystkich materiałów konstrukcyjnych centrali na intensywne działanie środków dezynfekcyjnych i czyszczących. Wszystkie materiały użyte w konstrukcji central specjalnie testowane na korozję chemiczną
 • Materiały użyte do budowy central zapobiegające rozwojowi mikrobiologicznemu oraz odporne na środki chemiczne i fizyczną dezynfekcję.
 • Wykonanie ścian wewnętrznych centrali ze stali nierdzewnej lub tworzywa sztucznego – materiału o porównywalnych właściwościach (odporność chemiczna i mechaniczna na zarysowanie podczas czyszczenia). Opcjonalnie powierzchnie wewnętrzne mogą być malowane proszkowo
 • Panele obudowy typu „sandwich” wypełnione poliuretanem o podwyższonej gęstości
 • Wysoka odporność korozyjna wszystkich elementów centrali
 • Tace ociekowe ze stali nierdzewnej
 • Materiały uszczelniające odporne na działanie substancji chemicznych i porastanie mikroorganizmami, nieporowate, nieabsorbujące wilgoci, bezzapachowe oraz niestanowiące odżywczego środowiska dla mikroorganizmów

 Konstrukcja

 • Możliwość łatwego dostępu do wszystkich elementów centrali w celu ich utrzymania i wyczyszczenia
 • Oświetlenie wewnątrz centrali oraz okna inspekcyjne umożliwiające kontrolę czystości podczas pracy urządzenia
 • Gładka obudowa centrali od strony wewnętrznej, powierzchnie wewnętrzne bez ostrych narożników i krawędzi ułatwiające czyszczenie i zapobiegające gromadzeniu się mikroorganizmów w trudnodostępnych miejscach
 • Zaokrąglenia miejsc styku ścian prostopadłych obudowy centrali, krawędzie i narożniki łatwe w czyszczeniu
 • Pełna szczelność obudowy centrali oraz szczelne drzwi
 • Tace ociekowe eliminujące i króćce do odwodnienia centrali po myciu i dezynfekcji
 • System odwodnienia centrali pozwalający na sprawne odprowadzenie wody po intensywnym myciu i zabezpieczający urządzenie przed wtórnym zanieczyszczeniem
 • Konstrukcja paneli obudowy typu „sandwich” o podwyższonej gęstości, dzięki czemu własności izolacyjne są równoważne z 70 milimetrowym panelem z wełny mineralnej.
 • Niskie ryzyko kondensacji poprzez eliminację mostków ciepła, brak ryzyka kondensacji (klasa T3/TB3 lub T2/TB2 zależnie od wymagań)
 • Brak korozyjnych ocynkowanych powierzchni paneli z niezabezpieczonymi ostrymi krawędziami
 • • Transport oraz miejsce składowania tymczasowego spełniające wymogi higieniczne
 • Lampy UV jako dodatkowy stopień sterylizacji powietrza

 Wentylatory

 • Zapobieganie zanieczyszczeń od zużycia paska przekładni pasowej poprzez: zastosowanie wentylatorów z bezpośrednim napędem typu EC lub Plug
 • Sekcja wentylatora dostępna do czyszczenia, z oknem inspekcyjnym, opcjonalnie z tacą ociekową
 • Wentylatory malowane proszkowo z IP umożliwiającym swobodne mycie strugą wody z detergentami  wraz z jednostką napędową

Centrale DPH mogą być wyposażone w wysokosprawne wentylatory Plug z falownikami lub wentylatory z napędem EC. Oba rozwiązania zapewniają dokładne dopasowanie wydatku i sprężu powietrza do aktualnych potrzeb, zapewniając spełnienie wszystkich wymaganych prawem regulacji, np. współczynnika SFP. Program doboru central DP Calc pozwala na wybór rozwiązania zależnie od wymagań projektowych.

Kontrola wydatku powietrza i prędkości obrotowej wentylatora EC odbywa się dzięki zintegrowanej w urządzeniu elektronice. Zastosowanie wentylatorów z tym rodzajem napędu eliminuje konieczność stosowania przetwornic częstotliwości (falowników), a  do sterowania należy użyć jedynie sygnału pochodzącego ze sterownika centrali klimatyzacyjnej / wentylacyjnej DPH. Wentylatory EC zapewniają dokładne dopasowanie wydatku powietrza zależne od aktualnych potrzeb, oszczędzając energię potrzebną do ich napędu. Stosowane również w centralach DPH wentylatory typu Plug z bezpośrednim napędem oferują bardzo ekonomiczną pracę a kontrola wydatku powietrza oraz spadku ciśnienia odbywa się dzięki zewnętrznym przetwornicom częstotliwości, które w połączeniu z wysokosprawnymi silnikami gwarantują wysoką sprawność całego zespołu.

flaga_cent-kolor_81Pomorskie_w_Unii_kolor_81Logotyp_RPO_WP_81

Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Więcej informacji znajdziesz tutaj.