Kryte pływalnie Baseny Spa

CENTRALE BASENOWE DLA KLIMATYZACJI KRYTYCH PŁYWALNI

Firma Dan-Poltherm specjalizuje się w klimatyzacji i wentylacji krytych pływalni będąc obecnie liderem na polskim rynku w ilości i jakości dostarczonych urządzeń dla obiektów o charakterze basenowym. Ostatnie dwudziestolecie działalności zaowocowało dostawami urządzeń do przeszło tysiąca obiektów. Zamieszczona lista referencyjna realizacji opartych o nasze centrale zawiera setki pozycji włączając w to największe aquaparki i baseny sportowo-rekreacyjne. Dan-Poltherm zapewnia kompleksowe rozwiązania dla każdego rodzaju obiektu basenowego – dużej krytej pływalni, aquaparku czy małego basenu domowego, strefy spa & wellness. Centrale DP Pool i DanX oraz system dystrybucji powietrza oparty o szyny szczelinowe naszej produkcji, znajdują zastosowanie w średnich i dużych obiektach a rozwiązaniem dla małych i domowych basenów są naścienne lub kanałowe osuszacze powietrza firmy Dantherm, której jesteśmy wyłącznym importerem i dystrybutorem na terenie Polski.

Certyfikaty

DP Pool centrale basenowe Dan-Poltherm

Centrale typu DP Pool są przeznaczone do wentylacji, osuszania i ogrzewania hal krytych pływalni, a niektóre modele, które wyposażone są w rewersyjną pompę ciepła, dodatkowo posiadają możliwość chłodzenia latem. Typoszereg basenowych central typu DP Pool składa się z kilkunastu konfiguracji wyposażonych w różne typy odzysku ciepła. Wybrane rozwiązanie centrali DP Pool składa się z 9 standardowych wielkości urządzeń o wydajności powietrza od 1 800 do 40 000m3/h ale istnieje możliwość wyprodukowania urządzenia o większym wydatku powietrza.

Nowością w ofercie firmy są centrale basenowe z polipropylenowym wymiennikiem przeciwprądowym.

Wybór systemu – pompa ciepła czy centrala wentylacyjna, zależy od oczekiwanego poziomu osuszania i odzysku ciepła oraz funkcji urządzenia np. chłodzenia w okresie letnim. Basenowe centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne Dan-Poltherm wykonane są w trzech standardach: DP Pool to centrale basenowe z rewersyjną pompą ciepła, DP Pool Short to centrale basenowe współpracujące z jednokierunkowym agregatem pompy ciepła w funkcji grzania i osuszania, natomiast basenowe centrale wentylacyjne bez pompy ciepła to DP Pool Basic. Zależnie od oczekiwanego poziomu odzysku ciepła jednostki mogą są wyposażone w następujące rodzaje wymienników: CF – przeciwprądowy wymiennik ciepła (aluminiowy lub polipropylenowy), X – krzyżowy wymiennik ciepła, 2X – podwójny krzyżowy wymiennik ciepła, AX – asymetryczny płytowy wymiennik ciepła, G – wymiennik glikolowy.

Basenowe centrale klimatyzacyjne i centrale wentylacyjne DP Pool firmy Dan-Poltherm wyposażone są w wymienniki odzysku ciepła z certyfikatem Eurovent. Dan-Poltherm stosuje również wymienniki nietypowe w typ polipropylenowe lub dodatkowo zabezpieczane np. poprzez lakierownie zanurzeniowe dla zastosowań w wysoce agresywnym środowisku pracy. Centrale basenowe Dan-Poltherm typu DP Pool wyposażone są w, całkowicie odporny na korozję basenową, wymiennik ciepła. Natomiast w klimatyzacyjnych centralach basenowych wyposażonych w pompę ciepła, skraplacz oraz parownik oprócz tego że są wykonane z materiałów odpornych na korozję basenową dodatkowo są zabezpieczone poprzez malowanie proszkowe lub zanurzeniowe, w zależności od agresywności środowiska (chlor, baseny solankowe, itp.). Wnętrze basenowych central klimatyzacyjnych DP Pool i central wentylacyjnych DP Pool Basic pokryte jest powłoką antykorozyjną a każda wewnętrzna część obudowy lakierowana jest oddzielnie, po obróbce mechanicznej i montowana tak aby nie została uszkodzona powłoka lakiernicza. Konstrukcje nośne wszystkich sekcji wentylacyjnych central basenowych Dan-Poltherm wykonane są z zabezpieczonych antykorozyjnie profili i posiadają ocynkowaną i malowaną proszkowo ramę nośną. Wszystkie użyte materiały, do budowy basenowych central wentylacyjnych DP Pool, gwarantują pełną odporność na korozję basenową nawet w przypadku uszkodzenia powłoki lakierniczej. Poszycie wewnętrzne basenowej centrali klimatyzacyjnej lub centrali wentylacyjnej Dan-Poltherm zależnie od zamówienia i środowiska pracy może być wykonane w kilku standardach – polipropylenowa powłoka, aluminiowe anodowane płyty poszycia lub ocynkowana stal powlekana proszkowo.

Centrale basenowe Dan-Poltherm z wymiennikiem krzyżowym DP X Pool / DP X Pool Short / DP X Pool Basic

Centrale Basenowe DP Pool z krzyżowym wymiennikiem ciepła zintegrowane z pompą ciepła stanowią najczęściej spotykana konfiguracje w urządzeniach do klimatyzacji i wentylacji hal krytych pływalni czy wentylacji basenów hotelowych i prywatnych. DP X Pool to basenowe centrale klimatyzacyjne z rewersyjną pompą ciepła. Urządzenia te są przeznaczone do klimatyzacji, wentylacji, osuszania i ogrzewania hal krytych pływalni, które dodatkowo latem wymagają okresowo chłodzenia w obiektach z dużymi zyskami ciepła, np. od nasłonecznienia. Centrale basenowe z możliwością chłodzenia nadają sie również dla obiektów sportowych, gdzie występuje konieczność nawiewu na trybuny. DP X Pool Short to jednostki do wentylacji, ogrzewania i osuszania basenów z wykorzystaniem krzyżowego wymiennika ciepła oraz układu chłodniczego w funkcji odzysku energii i osuszania powietrza bez funkcji chłodzenia. W celu optymalizacji zużycia energii, z pompą ciepła może być zintegrowany dodatkowy skraplacz chłodzony wodą. Pozwala to na przekazanie nadwyżki ciepła do wody basenowej lub użytkowej. DP X Pool Basic to wysoce odporne na korozję basenową centrale wentylacyjne bez układu chłodniczego. Ekonomiczne i bardzo kompaktowe rozwiązanie służące do wentylacji, osuszania i ogrzewania krytych pływalni.

Centrale basenowe Dan-Poltherm z podwójnym wymiennikiem krzyżowym DP 2X Pool / DP 2X Pool Short / DP 2X Pool Basic

Centrale DP 2X Pool z podwójnym krzyżowym wymiennikiem ciepła zintegrowane z rewersyjną pompą ciepła przeznaczone są do klimatyzacji, wentylacji, osuszania i ogrzewania hal krytych pływalni, które dodatkowo latem wymagają okresowo chłodzenia w obiektach z dużymi zyskami ciepła, np. od nasłonecznienia. W celu optymalizacji zużycia energii, z pompą ciepła może być zintegrowany dodatkowy skraplacz chłodzony wodą. Pozwala to na przekazanie nadwyżki ciepła do wody basenowej lub użytkowej. DP 2X Pool Short to wentylacyjne centrale basenowe służące do ogrzewania i osuszania basenów z wykorzystaniem podwójnego krzyżowego wymiennika ciepła oraz nierewersyjnej pompy ciepła. DP 2X Pool Basic to wysoce sprawne energetycznie basenowe centrale wentylacyjne bez układu chłodniczego . Ekonomiczne i bardzo kompaktowe rozwiązanie służące do wentylacji, osuszania i ogrzewania krytych pływalni i basenów prywatnych czy hotelowych.

Centrale basenowe Dan-Poltherm z asymetrycznym wymiennikiem płytowym DP AX Pool / DP AX Pool Short / DP AX Pool Basic

Centrale DP AX Pool z asymetrycznym płytowym wymiennikiem ciepła zintegrowane z rewersyjną pompą ciepła przeznaczone są do klimatyzacji, wentylacji, osuszania i ogrzewania hal krytych pływalni, które dodatkowo latem wymagają okresowo chłodzenia w obiektach z dużymi zyskami ciepła, np. od nasłonecznienia. W celu optymalizacji zużycia energii, z pompą ciepła może być zintegrowany dodatkowy skraplacz chłodzony wodą. Pozwala to na przekazanie nadwyżki ciepła do wody basenowej lub użytkowej. DP AX Pool Short to wentylacyjne centrale basenowe z pompą ciepła w układzie nie rewersyjnym. DP AX Pool Basic to wysoce sprawne energetycznie basenowe centrale wentylacyjne bez układu chłodniczego oparte o wymiennik asymetryczny, recyrkulację oraz nagrzewnicę wodną – ekonomiczne i bardzo kompaktowe rozwiązanie służące do wentylacji, osuszania i ogrzewania krytych pływalni i basenów prywatnych czy hotelowych.

Centrale basenowe Dan-Poltherm z wymiennikiem glikolowym DP G Pool / DP G Pool Short / DP G Pool Basic

Centrale wentylacyjne i centrale klimatyzacyjne Dan-Poltherm z glikolowym wymiennikiem ciepła DP G Pool zintegrowane są z rewersyjną pompą ciepła i przeznaczone są do klimatyzacji, wentylacji, osuszania i ogrzewania hal krytych pływalni, które dodatkowo latem wymagają okresowo chłodzenia w obiektach z dużymi zyskami ciepła, np. od nasłonecznienia. DP G Pool Short to wentylacyjne centrale basenowe z pompą ciepła w układzie nie rewersyjnym a układ chłodniczy wspomaga proces wykroplenia wilgoci i osuszenia, ogrzania powietrza które trafia na halę basenową. Centrale wentylacyjne DP G Pool Basic to urządzenia bez układu chłodniczego oparte o wymiennik glikolowy, recyrkulację oraz nagrzewnicę wodną – ekonomiczne i bardzo kompaktowe rozwiązanie służące do wentylacji, osuszania i ogrzewania krytych pływalni i basenów.

Centrale osuszające DP HP Pool z pompą ciepła

Basenowe centrale osuszające DP HP Pool z pompą ciepła przeznaczone są do wentylacji, osuszania i ogrzewania hal krytych pływalni i basenów prywatnych. System ten jest szczególnie polecany wszędzie tam, gdzie jest ograniczona powierzchnia wentylatorowni lub jest to basen o limitowanym użytkowaniu, jak np. baseny hotelowe oraz w przypadku starych systemów wentylacyjnych, które podlegają wymianie lub renowacji. Opcjonalnie istnieje możliwość instalacji urządzenia jako podwieszonego pod sufitem hali basenowej. Cały typoszereg basenowych osuszaczy DP HP Pool wyposażony jest w pompę ciepła. W celu optymalizacji zużycia energii, z pompą ciepła może być zintegrowany dodatkowy skraplacz chłodzony wodą. Pozwala to na przekazanie nadwyżki ciepła do wody basenowej lub użytkowej. Wentylacyjne centrale basenowe tego typu głównie stosuje się do strefowego osuszania z możliwością dostarczenia świeżego powietrza w limitowanej ilości.

SN – Nawiewne szyny szczelinowe Dan-Poltherm

Najbardziej optymalnym i efektywnym sposobem dystrybucji powietrza w hali basenowej jest użycie nawiewnych szyn szczelinowych typu SN produkcji Dan-Poltherm.

Basenowe nawiewne szyny szczelinowe zapewniają naturalny, konwekcyjny przepływ powietrza wzdłuż chłodnych przegród. Oprócz tego, powietrze wypływające przez nawiewne szyny szczelinowe miesza się z powietrzem wewnętrznym w hali basenowej, przez co wprawia w ruch duże jego masy, przeciwdziałając powstawaniu „martwych stref”. Nawiewne szyny szczelinowe Dan-Poltherm rozmieszcza się przede wszystkim wzdłuż okien i drzwi zewnętrznych oraz ścian szczytowych, przy czym bardzo ważna jest odległość instalacji szyny od przegrody.

Nawiewne szyny szczelinowe Dan-Poltherm wykonane są z materiałów całkowicie odpornych na korozję basenową i są zabezpieczone zgodnie z Qualanod (EN AW 6060 T66).  Zastosowano materiały i powłoki zabezpieczające przed warunkami basenowymi, wpływem agresywnej atmosfery basenu solankowego oraz korozją zgodnie z klasą basenową C4 wg normy PN-EN ISO 12944-2. Sposób wykonania: jedno-, dwu-, trzy-, cztero- lub pięcioszczelinowe. Szerokość szczeliny: 8mm, 10mm, 12mm lub 15mm. Możliwość wyprodukowania dowolnej długości.

BASENOWE OSUSZACZE POWIETRZA

ZAŚCIENNE BASENOWE OSUSZACZE POWIETRZA

Osuszacze powietrza serii TTW przeznaczone są do montażu na ścianie przylegającej bezpośrednio do obsługiwanej przestrzeni basenu. Typoszereg składa się z 5 wielkości w zakresie osuszania od 36 do 120 l/24h. Zaścienny bsenowy osuszacz powietrza charakteryzuje się bardzo niskim poziomem hałasu w trakcie pracy, jest w pełni zautomatyzowany i sterowany za pomocą wbudowanego higrostatu. Zdejmowany Panel przedni obudowy umożliwia łatwe i szybkie czyszczenie urządzenia

Jednostki TTW Plastik 300/400/500 mają obudowę z tworzy sztucznego natomiast jednostki TTW Metal  800/1200 mają obudowę metalową malowaną proszkowo. Wszystkie jednostki muszą być połączone kanałami powietrza przez ścianę oddzielającą maszynownię od basenu gdzie widoczne są jedynie kratki powietrza.

flaga_cent-kolor_81Pomorskie_w_Unii_kolor_81Logotyp_RPO_WP_81

Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Więcej informacji znajdziesz tutaj.