Hale i obiekty przemysłowe

Dan-Potherm dla wentylacji i ogrzewania hal obiektów przemysłowych proponuje centrale DP Basic. Zazwyczaj w halach produkcyjnych wystarczą jedynie systemy wentylacji w kombinacji z wysokoefektywnym ogrzewaniem powietrznym i odzyskiem ciepła co może zapewnić nasza centrala. Zależnie od specyfiki procesów oraz wymaganych parametrów temperaturowo wilgotnościowych nasi doradcy zaproponują najbardziej optymalny system uwzględniający wszystkie potrzeby wynikające zarówno z ekonomicznego jak i technologicznego punkt widzenia. Nasze dwudziestoletnie doświadczenie pomoże Państwu wybrać rozwiązanie najbardziej dopasowane do specyfiki obiektu czy to będzie drukarnia, linia montażowa a nawet lakiernia – rozwiązania będą skrajnie różniły się między sobą.

Typoszereg central DP Basic pozwala tak dobrać centralę, że można dopasować się praktycznie z każdymi parametrami, począwszy od prostszych wersji, zawierających tylko wentylatory i filtr do rozwiązań spełniających pełne warunki komfortu ze zintegrowanym chłodzeniem i grzaniem w jednym zespole. Centrale DP Basic to urządzenia o konfiguracji pozwalającej w optymalnym stopniu odzyskiwać energię z powietrza usuwanego. Wymagany poziom odzysku energii zależny jest od zastosowanego rozwiązania i zamyka się w przedziale do 98% dzięki zastosowaniu odpowiedniego wymiennika: X, AX, 2X, R, G lub CF. Wszystkie wymienniki można wyposażyć w opcjonalną przepustnicę by-passu, która umożliwia chłodzenie świeżym powietrzem, gdy temperatura na zewnątrz jest niższa niż wewnątrz obiektu. Centrale szerzej opisane są w załączonym folderze i mogą być wykonane w kilku standardach. Basic A i B to jednostki przeznaczone do wentylacji natomiast jednostki Basic C i D znajdują zastosowanie w klimatyzacji i wentylacji w oparciu o zewnętrzne media chłodnicze i grzewcze np. agregaty chłodnicze Venco będące w naszej ofercie. Centrale w wykonaniu Basic DPA posiadają własny agregat chłodniczy i stanowią kompletny system klimatyzacyjny gotowy do pracy w momencie podłączenia zasilania elektrycznego.

Obiekty z  kontrolowaną temperaturą w okresie całorocznym należy wyposażyć w systemy chłodnicze a zawsze tam gdzie mamy do czynienia z wewnętrznymi zyskami ciepła czy to od maszyn, oświetlenia a nawet ludzi zastosowanie znajdą centrale klimatyzacyjne DP Comfort  z rewersyjną pompą ciepła. Centrale te posiadają wysoce sprawną pompę ciepła, w której cała moc po­bierana przez sprężarki przekazywana jest na ciepło w okresie grzewczym. Współ­czynnik efektywności energetycznej pom­py ciepła (COP) jest zbliżony do 6, tzn. że z 1 kW pobieranej mocy elektrycznej uzyskuje się około 6 kW mocy cieplnej. Dodatkowy wymiennik np. krzyżowy czy obrotowy  nie pobiera energii odzyskując od 50% do 75% ciepła (w zależ­ności od Δt). Latem pompa ciepła pracuje w trybie rewersyjnym chłodząc powietrze.

DP Comfort w momencie dostarczenia stanowią kompletny, fabrycznie przetestowany, gotowy do całorocznej pracy system klimatyzacyjny, do którego należy jedynie przyłączyć instalację kanałową oraz doprowadzić zasi­lanie elektryczne. Firma Dan-Poltherm dostarcza autorskie oprogramowanie sterownika, oparte na wieloletnim doświadczeniu naszych specjalistów. Wielokrotne udoskonalenia i testy w różnych warunkach pozwalają na optymalne sterowanie pracą i zabezpieczenie przed awariami urządzeń.

Procesy technologiczne wymagające ścisłej kontroli wilgotności powietrza wymagają dodatkowych systemów nawilżania powietrza. Dan-Potherm proponuje nawilżacz adiabatyczny montowany w naszej centrali lub nawilżacz parowy Vapac z możliwością montażu lanc parowych w kanale powietrznym.

flaga_cent-kolor_81Pomorskie_w_Unii_kolor_81Logotyp_RPO_WP_81

Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Więcej informacji znajdziesz tutaj.