DP Basic

Centrale z przeciwprądowym wymiennikiem ciepła DP CF Basic

Centrale DP CF Basic wyposażone są w przeciwprądowy wymiennik ciepła składający się z płyt. stanowiących dużą powierzchnię wymiany ciepła. Urządzenie zapewnia oddzielenie powietrza z czepni i wyciągu w taki sposób, aby uniemożliwić mieszanie się strumieni. Urządzenia znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie wymagany jest najwyższym poziom odzysku i zabezpieczenie przed możliwością przecieków od strony wyciągu do nawiewu, co ma miejsce dla instalacji opartych o regenerator obrotowy (wyciąg z pomieszczeń brudnych, toalet lub procesów technologicznych). Dobór urządzenia w nominalnych wydatkach powietrza pozwala osiągnąć 98% sprawność wymiennika, co znajduje szerokie zastosowanie w instalacjach basenowych, dla których wymiennik jest specjalnie zabezpieczony antykorozyjnie. Zależnie od przepływu powietrza i jego parametrów. sprawność odzysku może być wyższa, jeśli ilość powietrza będzie mniejsza lub dopuszcza się częściową recyrkulację.

Centrale z wymiennikiem krzyżowym DP X Basic

Standardowy wymiennik krzyżowy składany jest z aluminiowych płyt dla normalnej wentylacji komfortu. Agresywne środowiska, takie jak np. pływalnie są wyposażone w wymiennik specjalny, na przykład z epoksydowanymi i lakierowanymi płytami odpornymi na korozję chemiczną. Turbulentne płyty oddzielają powietrze z czepni i wyciągu w taki sposób, aby uniemożliwić mieszanie. Dlatego taki wymiennik ciepła jest idealnym rozwiązaniem, gdy strumienie powietrza wyciągowego i nawiewanego należy rozdzielić. Sprawność wymiennika w standardowych parametrach mieści się do 70% według termometru suchego, jednak może być wyższa, jeżeli nastąpi kondensacja pary wodnej i jest wysoka temperatura na wyciągu. Wymienniki krzyżowe nie dają stuprocentowej pewności, że nie nastąpią przecieki pomiędzy strumieniami wyciągowym i nawiewnym. Pewność pełnej separacji strumieni daje zastosowanie central DP G Basic z glikolowym wymiennikiem ciepła, jednakże stosując nadciśnienie po stronie świeżego powietrza można w centralach DP X Basic uzyskać wysoką pewność, że zanieczyszczenia ze strony powietrza wyciągowego nie przenikną do nawiewu.

Centrale z wymiennikiem obrotowym DP R Basic

Podstawą konfiguracji central DP R Basic jest wymiennik obrotowy. Standardowy rotor jest wyposażony w wymiennik niehigroskopijny wyprodukowany z aluminium, który będzie uczestniczył tylko w przekazywaniu ciepła jawnego z wyciągowego powietrza do świeżego. Centrale Dan-Poltherm mogą być wyposażone w wymiennik higroskopijny, gdzie lamele aluminiowe są pokryte specjalną masą higroskopijną, umożliwiającą, oprócz przekazania ciepła jawnego również transfer wilgoci (odzysk zarówno ciepła jawnego jak i utajonego). Higroskopijny wymiennik obrotowy znakomicie sprawdza się w okresie zimowym. Dzięki powrotnemu transferowi wilgoci do powietrza nawiewanego uzyskujemy zwiększony komfort w pomieszczeniu Wymiennik obrotowy jest zbudowany z aluminium, wyposażony w śluzę czyszczącą i odpowietrzania, aby zminimalizować strefę mieszania się powietrza świeżego z wyciąganym. Sprawność temperaturowa wymiennika obrotowego dochodzi do 85%.

Centrale z wymiennikiem glikolowym DP G Basic

Odzysk ciepła na zasadzie przekazywania energii w dwóch odrębnych wymiennikach realizowany jest za pomocą central DP G Basic, jeżeli wymogiem jest całkowite odseparowanie dwóch strumieni powietrza lub jeśli sekcje nawiewu i wywiewu muszą być oddzielone od siebie. Możliwa jest dowolna konfiguracja urządzenia (co obrazują poniższe rysunki) z nawiewem zorganizowanym w dolnej lub górnej części centrali. DP G Basic może również funkcjonować jako dwie rozdzielone jednostki zlokalizowane w różnych częściach budynku (nawiew-wyciąg). Generalnie urządzenia wyposażone w wymienniki glikolowe nie występują z recyrkulacją, ale zdarzają się wyjątki jak np. aplikacje basenowe.

Centrale z podwójnym wymiennikiem krzyżowym DP 2X Basic

Centrale z podwójnym wymiennikiem krzyżowym DP 2X Basic posiadają zdublowany odzysk za pomocą krzyżowych wymienników płytowych. Agresywne środowiska, takie jak np. pływalnie, wyposaża się w wymiennik zabezpieczony antykorozyjnie na warunki chemiczne w tym chlor. Pofalowane płyty aluminiowe (turbulentne) oddzielają powietrze z czepni i wyciągu w taki sposób, aby uniemożliwić mieszanie, dlatego taki wymiennik ciepła jest idealnym rozwiązaniem, gdy tego typu rozwiązanie jest wymagane. Sprawność wymiennika mieści się w zakresie do 90% według termometru suchego, zależnie od przepływu powietrza, jednak może być wyższa, jeżeli nastąpi kondensacja pary wodnej na wyciągu. Standardowo wymiennik krzyżowy jest wyposażony w przepustnicę by-pass’u, która może być wykorzystana do kontroli przepływu powietrza, freecoolingu i odszraniania. Sekcja wymiennika jest wyposażona w tace skroplin po stronie powietrza wyciąganego, ponieważ w okresie zimowym może wystąpić wykraplanie, kiedy powietrze będzie się chłodziło poniżej punktu rosy.

Centrale z asymetrycznym wymiennikiem płytowym DP AX Basic

Asymetryczny wymiennik składa się z płyt podobnie jak wymiennik krzyżowy, lecz o większej sprawności odzysku i powierzchni wymiany ciepła. Agresywne środowiska, takie jak np. pływalnie, mogą być wyposażone w wymiennik tego typu, który powinien być zabezpieczony na korozję basenową. Sprawność wymiennika mieści się w zakresie do 80% zależnie od przepływu i parametrów powietrza, jednak może być wyższa, jeżeli nastąpi kondensacja pary wodnej na wyciągu. Standardowo wymiennik krzyżowy jest wyposażony w przepustnice by-pass’u, która może być wykorzystana do kontroli przepływu powietrza, freecoolingu i odszraniania. Sekcja wymiennika jest standardowo wyposażona w tace skroplin po stronie wyrzutni, ponieważ w okresie zimowym może wystąpić wykraplanie, kiedy powietrze będzie się chłodziło poniżej punktu rosy.

Centrale nawiewne, wywiewne DP N Basic / DP W Basic/ DP NW Basic

Typoszereg central DP N / W Basic pozwala dobrać centralę, począwszy od prostszych wersji, zawierających tylko wentylatory i filtr do rozwiązań spełniających pełne warunki komfortu. Centrale nawiewne / wywiewne DP N, DP W, DP NW Basic zapewniają spełnienie podstawowych funkcji jak wentylacja, ogrzewanie czy chłodzenie. Centrala nawiewno-wywiewna DP NW Basic oprócz wspomnianych wyżej funkcji może dodatkowo być wyposażona w zintegrowany układ chłodniczy zabudowany wewnątrz urządzenia.

INNOWACYJNE TECHNOLOGIE

System DP ViewNet umożliwia zdalną obsługę urządzeń przez serwis Dan-Poltherm, polegający na codziennej kontroli poprawności pracy urządzeń oraz niezwłoczną reakcję serwisową w przypadku pojawienia się awarii. Użytkownik zyskuje możliwość sterownia budynkiem za pomocą urządzeń mobilnych lub stacjonarnych przy pomocy przeglądarki internetowej.

 

 

Centrale DP Comfort i DP Basic to gotowe zespoły z zabudowaną kompletną automatyką. Praca centrali w oparciu o testowane fabrycznie autorskie oprogramowanie, zapewnia optymalną pod kątem energooszczędności pracę urządzenia. Urządzenia po podłączeniu zasilania są gotowe do pracy i nie wymagają kosztownych prac przyłączeniowych do zewnętrznych mediów grzewczych i chłodniczych (oprócz DPR Basic), redukując moc kotłowni i agregatów zainstalowanych w budynku.

Centrale DP Comfort i DP Basic można opcjonalnie wyposażyć w by-pass wymienników chłodniczych zmniejszający opór przepływu powietrza wewnątrz jednostki zawsze wtedy, gdy agregat chłodniczy nie pracuje. W okresach przejściowych wiosna-jesień, latem w okresach nocnych, jak również w każdym momencie, gdy sprężarki nie pracują, rozwiązanie to zapewnia znaczący spadek oporów przepływu przez chłodnicę.

Pompy ciepła oraz agregaty chłodnicze central DP wyposażone są w sprężarki typu „scroll” z możliwością płynnej regulacji mocy w zakresie 0-100%. Skokowa regulacja w pompach ciepła typu on-of realizowana jest poprzez agregaty wielosprężarkowe. Oba rozwiązania zapewniają dokładne dopasowanie mocy chłodniczej/grzewczej do bieżącego zapotrzebowania i oczekiwanego poziomu dokładności regulacji. Wysokosprawne, przeplatane, wieloobwodowe wymienniki chłodnicze pompy ciepła to jedyny produkt tego typu na rynku a rozwiązanie to zostało uznane przez Unię Europejską, która przyznała firmie Dan-Poltherm dofinansowanie na rozwój tak innowacyjnego produktu.

Doskonałe dopasowanie wydatku powietrza i sprężu do zmiennej charakterystyki sieci oraz trybu pracy urządzenia jest standardowo realizowane przez wentylatory EC lub Plug z falownikiem. Niezależnie od stopnia zabrudzenia filtrów centrale DP Comfort i DP Basic dopasują wydatek powietrza do oczekiwanych wartości. Kontrola wydatku powietrza i prędkości obrotowej wentylatorów odbywa się dzięki zintegrowanej w urządzeniu elektronice.

Obudowa central DP posiada osłony inspekcyjne i drzwiczki łatwo otwieralne z zawiasami i klamkami, co umożliwia szybki dostęp do urządzeń w trakcie konserwacji lub przeglądu. Izolacja cieplna nowoczesnego poszycia jest w przybliżeniu o połowę lepsza pod względem izolacyjności, niż tradycyjny materiał – wełna mineralna.

flaga_cent-kolor_81Pomorskie_w_Unii_kolor_81Logotyp_RPO_WP_81

Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Więcej informacji znajdziesz tutaj.