Biurowce i apartamenty

Rozwiązania DPR Comfort i DPR Basic można stosować w systemach gdzie wymagane jest stuprocentowa wymiana powietrza oraz w systemach z recyrkulacją gdzie centrale stanowią jedyne źródło chłodu i ogrzewania dla obsługiwanej przestrzeni (brak wewnętrznych systemów np. klimakonwektorów). Funkcje chłodzenia oraz grzania zazwyczaj realizowane są poprzez urządzenia wewnętrzne współpracujące z kotłownią i systemem wody lodowej (klimakonwektory) np. firmy Venco i Ventilclima. Dzięki takiemu układowi każde z pomieszczeń zyskuje niezależność temperaturową od reszty budynku wraz z wentylacją realizowaną przez centrale klimatyzacyjne.

Centrale DP to gotowe zespoły z zabudowaną kompletną automatyką. Praca centrali w oparciu o testowane fabrycznie autorskie oprogramowanie, zapewnia optymalną pod kątem energooszczędności pracę urządzenia. Urządzenia po podłączeniu kanałów oraz zasilania elektrycznego są gotowe do pracy a dla jednostek z pompą ciepła nie wymagają kosztownych prac przyłączeniowych do zewnętrznych mediów grzewczych i chłodniczych, redukując moc kotłowni i agregatów zainstalowanych w budynku.

Zwrócić należy uwagę na fakt iż centrale z pompą ciepła nie wymagają zwiększonego przyłącza elektrycznego, które wynika wprost z warunku chłodniczego w trybie pracy latem. Dodatkową zaletą zintegrowanej automatyki (rozdzielnica elektryczna wewnątrz urządzenia) jest redukcja długości przewodów elektrycznych i tras kablowych na potrzeby zasilania oraz konieczności wydzielenia miejsca w budynku na zewnętrzne rozdzielnice.

Standardowe Centrale DPR Comfort oraz DPR Basic wyposażone są w wysokosprawny higroskopijny wymiennik obrotowy o płynnej regulacji obrotów produkowane przez Klingenburg lub Heatex – producentów posiadających Certyfikat Eurovent : www.eurovent-certification.com.

Centrale przeznaczone do stuprocentowej wymiany powietrza w hotelach i pensjonatach, bez możliwości recyrkulacji zazwyczaj współpracują z wewnętrznymi systemami klimatyzacyjno – grzewczymi a ich głównym zadaniem jest dostarczanie powietrza o odpowiednich parametrach w ilości wynikającej z przepisów sanitarnych. Centrale z recyrkulacją oprócz dostarczania powietrza ze względów sanitarnych mogą (dzięki zwiększonej ilości wymian) zapewnić pełną klimatyzację i ogrzewanie eliminując tym samym instalacje towarzyszące, co ma istotne znaczenie dla przestrzeni gdzie montaż np. klimakonwektorów nie jest możliwy.

DPR – zalety central z pompą ciepła dla obiektów biurowych i apartamentów

  • Wysoka efektywność energetyczna urządzenia (pompa ciepła: COP ≈ 6, EER ≈ 4,5
  • Wysoka sprawność temperaturowa wymiennika obrotowego połączona z możliwością odzysku wilgoci z powietrza wywiewanego (wykonanie higroskopijne),
  • Wentylacja, ogrzewanie, chłodzenie – wszystko w jednym kompaktowym zespole,
  • Ograniczone wykorzystanie urządzeń pomocniczych (kocioł) znacznie upraszcza prace instalacyjne, serwisowe i zmniejsza ryzyko awarii całego systemu,
  • Wysoce zaawansowany system sterowania, rozdzielnice sterujące zainstalowane w centrali eliminują kosztowne trasy kablowe, połączenia elektryczne wykonane i przetestowane na hali produkcyjnej.
  • Oszczędność miejsca ze względu na kompaktowe rozwiązanie,
  • Modułowa budowa zapewniająca łatwy i szybki montaż, brak kosztownego rozruchu,
  • Plug&Play – wystarczy podłączyć zasilanie i urządzenie gotowe do pracy.

Centrala klimatyzacyjna z wymiennikiem obrotowym DPR Basic z funkcją ogrzewania i chłodzenia można wyposażyć w chłodnicę wodną lub freonową na bezpośrednie odparowanie lub własny agregat skraplający. Niezależny układ chłodniczy eliminuje konieczność przyłączenia centrali do zewnętrznych źródeł chłodu. Urządzenie zyskuje kompaktowość i łatwość uruchomienia na obiekcie. Wydajność chłodnicza urządzenia z własnym agregatem może być płynnie regulowana w zakresie 0-100% lub skokowo on/of zależnie od zastosowanej konfiguracji sprężarek i wymaganego zakresu regulacji temp. nawiewu. Funkcja grzania realizowana może być za pomocą 3 typów nagrzewnic – wodnej, elektrycznej lub gazowej (na rysunku nagrzewnica wodna). Funkcje nawilżania można zrealizować za pomocą zewnętrznego nawilżacza parowego Vapac zintegrowanego z lancami parowymi lub systemem multi-pipe. Nawilżacze adiabatyczne stanowią dodatkowa sekcję umiejscowiona jako ostatnia sekcja nawiewu.

Centrala DPR Basic z zabudowanym agregatem chłodniczym (rysunek z prawej) nie wymaga podłączenia do systemu wody lodowej czy agregatu skraplającego. Jednostka jest niezależna od zewnętrznych źródeł chłodu. Funkcję grzewczą pełni nagrzewnica wodna, elektryczna bądź gazowa. Centrala bez recyrkulacji, przeznaczona do stuprocentowej wymiany powietrza w obiekcie, wyposażona w wentylatory EC.

Centrala DPR Basic z nagrzewnicą i chłodnicą wodną oraz recyrkulacją (rysunek z prawej) może znaleźć zastosowanie wszędzie tam gdzie nie jest wymagana stuprocentowa wymiana powietrza. Urządzenia stosuje się np. w hotelach i pensjonatach, gdzie chłodzenie nie jest realizowane przez klimakonwektory lecz przez system kanałów i nawiewników wirowych. Jednostka wyposażona w wentylatory Plug z płynną regulacją wydatku za pomocą falowników.

INNOWACYJNE TECHNOLOGIE

System DP ViewNet umożliwia zdalną obsługę urządzeń przez serwis Dan-Poltherm, polegający na codziennej kontroli poprawności pracy urządzeń oraz niezwłoczną reakcję serwisową w przypadku pojawienia się awarii. Użytkownik zyskuje możliwość sterownia budynkiem za pomocą urządzeń mobilnych lub stacjonarnych przy pomocy przeglądarki internetowej.

 

 

Centrale DP Comfort i DP Basic to gotowe zespoły z zabudowaną kompletną automatyką. Praca centrali w oparciu o testowane fabrycznie autorskie oprogramowanie, zapewnia optymalną pod kątem energooszczędności pracę urządzenia. Urządzenia po podłączeniu zasilania są gotowe do pracy i nie wymagają kosztownych prac przyłączeniowych do zewnętrznych mediów grzewczych i chłodniczych (oprócz DPR Basic), redukując moc kotłowni i agregatów zainstalowanych w budynku.

Centrale DP Comfort i DP Basic można opcjonalnie wyposażyć w by-pass wymienników chłodniczych zmniejszający opór przepływu powietrza wewnątrz jednostki zawsze wtedy, gdy agregat chłodniczy nie pracuje. W okresach przejściowych wiosna-jesień, latem w okresach nocnych, jak również w każdym momencie, gdy sprężarki nie pracują, rozwiązanie to zapewnia znaczący spadek oporów przepływu przez chłodnicę.

Pompy ciepła oraz agregaty chłodnicze central DP wyposażone są w sprężarki typu „scroll” z możliwością płynnej regulacji mocy w zakresie 0-100%. Skokowa regulacja w pompach ciepła typu on-of realizowana jest poprzez agregaty wielosprężarkowe. Oba rozwiązania zapewniają dokładne dopasowanie mocy chłodniczej/grzewczej do bieżącego zapotrzebowania i oczekiwanego poziomu dokładności regulacji. Wysokosprawne, przeplatane, wieloobwodowe wymienniki chłodnicze pompy ciepła to jedyny produkt tego typu na rynku a rozwiązanie to zostało uznane przez Unię Europejską, która przyznała firmie Dan-Poltherm dofinansowanie na rozwój tak innowacyjnego produktu.

Doskonałe dopasowanie wydatku powietrza i sprężu do zmiennej charakterystyki sieci oraz trybu pracy urządzenia jest standardowo realizowane przez wentylatory EC lub Plug z falownikiem. Niezależnie od stopnia zabrudzenia filtrów centrale DP Comfort i DP Basic dopasują wydatek powietrza do oczekiwanych wartości. Kontrola wydatku powietrza i prędkości obrotowej wentylatorów odbywa się dzięki zintegrowanej w urządzeniu elektronice.

Obudowa central DP posiada osłony inspekcyjne i drzwiczki łatwo otwieralne z zawiasami i klamkami, co umożliwia szybki dostęp do urządzeń w trakcie konserwacji lub przeglądu. Izolacja cieplna nowoczesnego poszycia jest w przybliżeniu o połowę lepsza pod względem izolacyjności, niż tradycyjny materiał – wełna mineralna.

flaga_cent-kolor_81Pomorskie_w_Unii_kolor_81Logotyp_RPO_WP_81

Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Więcej informacji znajdziesz tutaj.